Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui aktualijos (2015 03 12)
Paskelbta: 2015-03-13 08:38:27

Kovo 12 d. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo (arkikatedros) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, kurioje aptartos sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui aktualijos.

Konferencija buvo pradėta dekano mons. teol. lic. Vytauto Grigaravičiaus vadovaujama bendra Valandų liturgijos malda. Vėliau žodį taręs dekanato dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris OFM ragino per šią gavėnią ne tik patiems atsinaujinti, bet ir savo nuolankumu atnaujinti visą Bažnyčią. Pasak dvasios tėvo, labai svarbu užtarti vienam kitą. Br. kun. Severinas citavo šventąjį Pranciškų Asyžietį, kviesdamas daugiau dėmesio kreipti į nuodėmę, bet ne į asmenį, o supykti – tik iš meilės Dievui; nesigilinti į smulkmenas, bet patarnaujant vieni kitiems didesnę garbę skirti Dievui. Todėl, pasak dvasios tėvo, reikia atnaujinti pagarbą vieni kitiems.

Vėliau konferencijai pirmininkavęs dekanas mons. V. Grigaravičius pakvietė kalbėti Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorę Jūratę Lenkuvienę.

J. Lenkuvienė pirmiausia padėkojo susirinkusiems kunigams už glaudų bendradarbiavimą. Buvo priminta Šeimos centro istorija, pristatytos vykdomos programos, akcentuota ryšio tarp parapijų ir Šeimos centro svarba. Taip pat priminta, jog svarbu ne tik rengti sužadėtinius Santuokos sakramento priėmimui, bet ir nuolat lydėti šeimas malda bei pastoracine veikla. Užbaigdama J. Lenkuvienė apžvelgė kai kuriuos Vyskupų Sinodo šeimų pastoracijos klausimais aspektus.

Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Giedrė Aukščiūnienė trumpai aptarė sužadėtinių rengimo Santuokai programos privalumus, išryškino porų, padedančių sužadėtiniams ruoštis šiam sakramentui, rengimo ir dvasinio palydėjimo svarbą.

Arkivyskupijos Šeimos centro savanoriai Mindaugas ir Živilė Adviloniai, ne pirmus metus dalyvaujantys sužadėtinių rengime, pristatė statistinius duomenis apie bažnytines Santuokas Lietuvoje. Jų mažėja, tad sutuoktiniai pasidalijo mintimis apie priežastis, kodėl taip yra. Pasak jų, žmonės nepažįsta vieni kitų, neturi glaudaus ryšio su Bažnyčia ir jos bendruomene, nežino Bažnyčios mokymo. M. ir Ž. Adviloniai pasidalijo ir savo asmenine patirtimi rengiant sužadėtinius.

Konferencijos pabaigoje buvo aptarti einamieji klausimai.

Kun. Nerijus Pipiras
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune