Parapijų ir rektoratų sielovados bendradarbių susitikimas rengiantis Atsinaujinimo dienoms / rekolekcijoms (2015 03 06)
Paskelbta: 2015-03-13 15:11:11

Kauno arkivyskupijos kurijoje kovo 6 d. vyko trečiasis parapijų ir rektoratų sielovados bendradarbių susitikimas, skirtas parapijų bendruomenių veiklos atnaujinimui, siekiant jį pagyvinti, patraukti naujų žmonių, labiau atliepti šiandienos Bažnyčios kveitimą būti misionieriškais. Į šį susitikimą parapijų / rektoratų atstovai atėjo jau atlikę „namų darbus“, tai yra parengę gavėnios Atsinaujinimo dienų / rekolekcijų programas. Pirmoje dalyje kiekvienos parapijos (tokios dienos jau buvo surengtos Petrašiūnų parapijoje bei Vytauto Didžiojo rektorate) sielovados bendradarbiai pristatė šį savo nuoširdų darbą, į kurį įdėjo daug širdies. Pristatydami sykiu pasidalijo, kokius organizacinius iššūkius (patalpų, kalbėtojų, vaikų užimtumo ar pan.) teko įveikti. Pirmajai susitikimo daliai vadovavo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, sveikinęs visų geras iniciatyvas ir aktyvumą.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta aptarti, kaip pasikvietus į tokias Atsinaujinimo dienas žmonių pasistengti, kad jie liktų parapijoje, įsitrauktų į jos bendruomenės gyvenimą. Apie parapijų dvasinio atsinaujinimo galimybę per „Atgaivink“ ir „Kodėl vadinamės katalikais?“ programas pasidalijo „Atgaivink“ administratorė Lietuvoje Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Kaip patraukti jaunimą, dalijosi Lietuvos jaunimo pastoracijos centro l. e. p. direktorė Dovilė Kačiulytė, pakvietusi paraginti jaunimą ir supažindinusi, kokiais būdais jauni žmonės gali įsitraukti į pasirengimą parapijose, o vėliau ir dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose, kurios šiemet vyks Alytuje (birželio 27–28 d.). Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius pristatė Suaugusiųjų katechezės mokyklos, „Alfa“ kursų programas, katechumenato vaizdo įrašų komplektą „Tikėjimo pagrindai“, kas galėtų pasitarnauti įvesdinant į Bažnyčią naujus suaugusius jos narius. Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės (jos veikia pasaulyje ir Lietuvoje) narės Irena Puodžiukaitė ir Valerija Lietuvnikienė, be kita, pasidalijo, kaip parapijos gyvenimą atnaujintų maldos grupės.

Susitikimui baigiantis vyskupas Kęstutis Kėvalas padėkojo visiems, palinkėjo prasmingo gavėnios laiko ir visus palaimino.


 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune