Velykinė susitaikymo ir Dievo gailestingumo žinia – kalintiems Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje (2015 04 03 02–03)
Paskelbta: 2015-04-03 10:59:10

Velykinė susitaikymo ir Dievo gailestingumo žinia antrus metus pasiekia ir žmones, kalinčius Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. „Alfa“ kurso savanorių komanda (Lietuvos Caritas projekto „Nuteistųjų globa ir reintegracija“ , arkivyskupijos kurijos bendradarbių,  Kauno kunigų seminarijos seminaristų ir kt.), kuri kiekvieną ketvirtadienį lankosi 1-ajame šios kolonijos sektoriuje, Didįjį ketvirtadienį pakvietė įkalintuosius susitaikyti su Dievu atliekant velykinę išpažintį.

Šios kelios valandos įkalinimo įstaigoje buvo nepaprastas Dievo malonės laikas. Parengti, padrąsinti pokalbiu, liudijimu apie susitaikymo su Dievu džiaugsmą kaip naują pradžią žmogaus gyvenime, keliose auditorijose apie 40 nuteistųjų laisva valia, neraginami išsirikiavo atlikti išpažinties. Išpažinčių trijose auditorijose visą valandą klausė kartu su „Alfa“ kurso komanda atvykęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigai Darius Vasiliauskas ir Nerijus Pipiras. Kai kurie nuteistieji buvo tiesiog palaiminti, jei negalėjo (dėl kito tikėjimo ar dar nepriimtų įkrikščioninimo sakramentų) priimti Sutaikinimo sakramento.

Fotografija Militos Žičkutės

Vėliau klubo salėje (kolonijos koplytėlėje būtų netilpę) beveik 200 žmonių šventė Paskutinės vakarienės Eucharistiją, kartu su nuteistaisiais dalyvavo ir kolonijos vadovybės atstovų. Liturgijai vadovavęs vyskupas Kęstutis drąsino, jog visi žmonės, ne tik už kalėjimų sienų, yra nusidėjėliai ir silpni, ir kiekvienam žmogui reikia Dievo pagalbos. Laimė tarnauti kitam – šią didžią meilės artimui pamoką paliko Viešpats Jėzus pasilenkdamas prie savo mokinių ir plaudamas savo mokiniams kojas. Tai atmenant ypatinga Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių apeiga buvo kojų plovimas: jas vyskupas Kęstutis tą valandą nuplovė 12-kai kalinių.

Fotografija Militos Žičkutės

Fotografija Militos Žičkutės

Didįjį penktadienį „Alfa“ kurso savanorių komanda drauge su vysk. Kęstučiu Kėvalu, kunigais Žilvinu Zinkevičiumi ir Nerijumi Pipiru lankėsi laisvės atėmimo vietų ligoninėje (Pravieniškų padalinyje), buvo einamas Kryžiaus kelias ir vyko Viešpaties Kančios pamaldos su Kryžiaus pagarbinimu.

Fotografija Militos Žičkutės


 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune