Gyvybės dienos minėjimas Kaune (2015 04 26–28)
Paskelbta: 2015-04-29 10:22:47

Balandžio 26-osios sekmadienį arkivyskupijos Šeimos centras pakvietė paminėti Pasaulinę gyvybės dieną Kaune. Gyvybės diena pasaulyje plačiai minima ypač nuo 1994 m. šv. Jono Pauliaus II paraginimu. Nuo 1998 m. Lietuvoje ji švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. Šiais metais Gyvybės diena sutapo su Gerojo Ganytojo sekmadieniu.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje 12 val. šv. Mišioms vadovavęs prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS savo homilijoje atkreipė dėmesį į netikrus ganytojus, kurie siūlo platų, tačiau į neviltį vedantį kelią. Žmogžudystės, abortai, savižudybės, prostitucija, prekyba žmonėmis, kūno ir dvasios kankinimas – visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi ir pažeidžia Kūrėjo garbę. Gyvybės diena mums primena, kad turime saugoti ir mylėti žmogų nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

Po šv. Mišių jaunieji Šeimos centro savanoriai prie arkikatedros surengė akciją, kurios metu kvietė praeivius susipažinti su kūdikio vystymusi iki gimimo, dalijo lankstinukus ir skrajutes, pristatė lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą „Pažink save“. Vaikus – ne mažiau ir suaugusiuosius – pralinksmino du „gyvi“ Kalėdų Seneliai, kviečiantys būti geriems ne tik Kalėdų laikotarpiu, bet ir visus metus, taip pat gerbti senelius.

Pasivaišinę kakava ir sausainiais, vaikai su tėveliais įsitraukė į piešimą ant asfalto, pūtė balionus, fotografavosi, o praeivius Gyvybės dienos proga gyva muzika sveikino Šeimos centro savanoriai.

Sekmadienį po pietų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje vyko sakralinės džiazo muzikos koncertas. Kasmet Kaune vykstančio tarptautinio džiazo festivalio Kaunas Jazzʾ2015 rengėjai šioje bažnyčioje vykstantį koncertą skiria Gyvybės dienai paminėti. Bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius pasveikino gausiai susirinkusius klausytojus šios dienos proga ir paragino visada būti Gyvybės kultūros skleidėjais. Sakralinės muzikos kūrinius viduramžių religinių giesmių motyvais atliko Maciejus Fortuna ir Dariuszas Dobroszczykas – duetas „Tropus“ iš Lenkijos.

Balandžio 28 d. Gyvybės diena paminėta ir VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose. Čia neseniai pašventintoje Šv. Juozapo koplyčioje šv. Mišias aukojo Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. teol. lic. Renaldas Šumbrauskis. Susirinkę gimdymo namų gydytojai ir svečiai meldė Dievo globos šeimoms, kad jos su meile pasitiktų kiekvieną kūdikį, kad gydytojai būtų jautrūs ir atsakingi, kad visi žmonės gerbtų ir saugotų gyvybę nuo pat jos užsimezgimo momento iki orios natūralios mirties. Po šv. Mišių klebonas ir Šeimos centro atstovė aplankė gimdyves, pasveikino Gyvybės dienos proga, o klebonas palaimino naujagimius.

Džiaugiamės, kad Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, vykusiuose Gyvybės apdovanojimuoseʾ2015 šiemet pagerbta Šeimos centrų įkūrėja, ilgametė savanorė ir globėja doc. dr. Teresė Nijolė Liobikienė. Jai apdovanojimas įteiktas už šeimos institucijos stiprinimą. Jaunimo lytiškumo ugdymo programa „Pažink save“ apdovanota už jaunimo atsakingo požiūrio į gyvybę ugdymą, o VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojai akušerei Bangai Kulikauskaitei apdovanojimas įteiktas už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą.

Dėkojame Lietuvių katalikų religinei šalpai ir Vokietijos Welker fondu, remiantiems Šeimos centro veiklas, skirtas Gyvybės kultūros sklaidai.
 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune