Miesto misijų „Kunigai kavinėse“ susitikimas su kun. Antanu Blužu OFM: ar darbas dėl pinigų – vergystė? (2015 05 14)
Paskelbta: 2015-05-15 10:53:34

Fotografijos Vadimo Navicko

Fotografija Vadimo Navicko

Gegužės 14 d. vakare „Vero Cafe“ kavinėje įvyko penktasis arkivyskupijos kurijos organizuojamas Miesto misijų susitikimas iš ciklo „Kunigai kavinėse“. Beveik pilnutėlėje Kauno senamiesčio kavinėje kauniečius (ypač daug jaunimo) pasveikino Kretingos parapijos klebonas kun. Antanas Blužas OFM, misijų rengėjų pakviestas pasidalyti tema „Darbas dėl pinigų – vergystė“.

Vakaro valandėlė pralėkė nepastebimai. Susitikimo dalyviai šiltai priėmė svečio pasidalijimą, uždavė klausimų, nuoširdžiais plojimais padėkojo už paprastumą, o vakaras baigtas neįprastu kavinei akcentu: malda, į kurią pakvietė brolis pranciškonas, beje, ir visus pabaigoje palaimindamas.

„Savo veido prakaitu valgysi duoną“, – į šią Šventojo Rašto eilutę (Per 3, 19) atkreipė dėmesį pokalbį su kavinės lankytojais pradėdamas brolis kunigas Antanas. Tačiau ar tai prakeikimas žmogui? Kaip atrasti darbo prasmę? Pinigai tėra darbo vaisių išraiška. Jie, ypač žvelgiant į šiuolaikinį gyvenimą, tikros laimės nesuteikia. Kuo lengviau gyvename šiandien, tuo pastebime daugiau depresijos, savižudybių ir kt. Šiuolaikinis žmogus, kaip minėta vakare, siekia pinigų, kad būtų laisvas nuo kitų („pats sau ponas“), dėl to nebelieka santykių tikrumos, jie kuriami dėl naudos ar įvaizdžio.

Fotografija Vadimo Navicko

„Esame pašaukti dėl kitų dalykų, tikime, kad žmogaus gyvenimas šioje žemėje turi savo prasmę ir misiją. Ir tai tikrai ne pinigai“, – sakė brolis pranciškonas, primindamas, jog krikščionį Evangelija moko saugotis godumo, o vergavimą pinigams laiko stabmeldyste, sieja su neištikimybe Dievui. Krikščionio klausimas – kam ir kaip gyventi, o ne kažkaip pragyventi šioje žemėje. Žmogaus pašaukimas – sugrąžinti žemę Dievui, ir joje žmogui reikia dirbti kaip šeimininkui, o ne kaip samdiniui.

Ne vergystė, pasak kun. Antano, yra darbas, jei dirbama tai ir dėl to, ko reikia Dievo karalystei. Tokia vergystė yra išlaisvinanti. Šv. apaštalas Paulius, pvz., laikė save Kristaus vergu, nes jau buvo išlaisvintas Kristaus iš blogio, iš noro gyventi dėl savęs.

Ypač kreipdamasis į jaunus žmones, kun. Antanas Blužas OFM (jis yra ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo dvasinis asistentas) kvietė mąstyti, kuo jie galėtų pasitarnauti neretai nuo puikybės, godumo kenčiančiam pasauliui. Tai laimė, pasak jo, atrasti savo pašaukimą, kaip darbuotis dėl kitų. Tada ir pats darbas tampa atlygiu, o ne prakeiksmu. Vakaro dalyviams trumpai priminta šv. Pranciškaus Asyžiečio istorija, paraginant klausti Viešpaties, ko Jis nori, kad žmogus padarytų. Pašaukimą galima atrasti ir paprastuose kasdienybės darbuose, einant į gylį, tarnaujant kitiems, grįžtant prie tikrų dalykų.

„Esu čia ne dėl pinigų, – šmaikštavo brolis pranciškonas. O užbaigdamas savo pasidalijimą sakė: „ Esu čia, kad pašaukčiau į Dievo tarnybą – gyventi dėl Dievo ir artimo meilės, o visa kita bus pridėta, ko kam reikės.“

Šeštasis ir paskutinis šį pusmetį  Miesto misijų susitikimas, kurį organizuoja arkivyskupijos kurija, birželio 11 d. vyks „Skliauto“ kavinėje. Tema – „Kuo pavojingas Haris Poteris?“ Dalyvaus kun. Arnoldas Valkauskas.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune