2015 m. BAŽNYČIOS KRONIKOS fondo apdovanojimai žurnalistams
Paskelbta: 2015-05-15 13:09:27

Šeštinių – Kristaus Dangun Žengimo – sekmadienį, gegužės 17 d., Katalikų Bažnyčia minės ir 49-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Popiežius Pranciškus kaip ir kasmet per žurnalistų dangiškojo globėjo šv. Pranciškaus Salezo šventę (sausio 24-ąją) paskelbė tai progai skirtą žinią „Perteikti tai, kas yra šeima: pirmutinė susitikimo su dovanota meile vieta“ >>.

Lietuvoje minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną labdaros ir paramos fondo Bažnyčios kronika iniciatorius ir valdybos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jau septynioliktus metus iš eilės paskelbia apdovanojimus žiniasklaidininkams už sąžiningos ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešojoje erdvėje. Šiais 2015-aisiais – Pašvęstojo gyvenimo metais – Bažnyčios kronikos fondas reiškia padėką ir apdovanoja:

Dianą ADOMAITIENĘ – už profesionalų indėlį į „Marijos radijo“ veiklą, ypač inicijuotą laidų ciklą „Pašaukė mane“, kuris ir toliau sėkmingai praturtina Pašvęstojo gyvenimo metus, už gebėjimą pagarbiai ir išradingai prakalbinti dvasininkus bei vienuolius, šitaip paliudijant tikrąją Bažnyčios narių bendrystę;

Ievą URBONAITĘ-VAINIENĘ – už ilgametį, sąžiningą žurnalistės darbą korektiškai pristatant Bažnyčios balsą visuomenės svarstomais aktualiais klausimais ir už pastangas skleisti krikščioniškąją kultūrą bei dvasingumą, kreipiantis į plačią ir įvairialypę auditoriją.

Apdovanojimus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę birželio 24-ąją.

(1999–2014 metais Bažnyčios kronikos fondo apdovanotieji asmenys – žr. čia >>).

Šiais metais naująjį savo veiklos etapą pradėjęs Bažnyčios kronikos fondas siekia, kad Evangelija Lietuvoje būtų skelbiama visais kanalais ir krikščioniškoji žiniasklaida čia užimtų deramą vietą viešojo komunikavimo erdvėje. Todėl fondas skatina katalikiškų žiniasklaidos priemonių bendradarbiavimą, siūlo mokymus bei kitus išteklius katalikų komunikuotojų kompetencijai gerinti, aktyviai telkia lėšas ir remia žiniasklaidos projektus, prisidedančius prie Katalikų Bažnyčios Lietuvoje sielovados prioritetų. Vienas reikšmingų žingsnių ta linkme žengtas prieš savaitę – gegužės 7–8 d. Bažnyčios kronikos fondas į susitikimą-seminarą Birštone sukvietė katalikų žiniasklaidos atstovus ir LVK Komunikacijos priemonių komisijos narius (išsamiau – žr. čia >>).

Šiais metais taip pat Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos išvakarėse gyvavimą pradeda labdaros ir paramos fondo Bažnyčios kronika interneto svetainė >>.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune