Mokslo metų pradžios konferencija tikybos mokytojams (2015 08 26)
Paskelbta: 2015-09-01 08:32:26

Gražų rugpjūčio 26 dienos rytą arkivyskupijos tikybos mokytojai rinkosi į arkikatedrą baziliką šv. Mišiomis pradėti artėjančių mokslo metų. Susirinkusius tikybos mokytojus tos dienos Evangelijos žodžiais sveikino, drąsino ir ragino Eucharistijai vadovavęs, vėliau ir dalyvavęs konferencijoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Po šv. Mišių tikybos mokytojai rinkosi į arkivyskupijos konferencijų salę, minėdami jau 25-ąjį artėjantį rudenį, kai gali Dievo žodį skelbti mokyklose. Buvo paminėti ir pagerbti tikybos mokytojai, kurie jau 25-erius metus darbuojasi, skelbdami Evangeliją švietimo įstaigose. Mokytojai klausėsi vokalinio ansamblio „Musicalis“ (vadovė Jurgita Vichrovė) parengtos programos.

Arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. dr. Artūras Lukaševičius skaitė pranešimą „Evangelizuojanti ir svetingai priimanti parapija“, pabrėždamas, kaip svarbu mokytojui dalyvauti parapijos gyvenime, skatinti jos iniciatyvas, evangelizuoti į ją ateinančius, dvasinės atgaivos ieškančius ir kartu būti tos bendruomenės dalimi, dalyvaujant įvairiose maldos grupelėse ar nedidelėse bendruomenėse.

 Vadovas atkreipė dėmesį, jog svarbu ne tik mokyti, bet ir lydėti ieškantį žmogų jo tikėjimo kelionėje. Trumpai buvo aptartos svarbiausios šiandieninės mokyklos aktualijos, iškylančios problemos bei jų sprendimo būdai. Trumpai savo darbo mokykloje ir parapijoje patirtimi pasidalijo Jonavos dekanato Katechetinio metodinio centro vadovė Inga Petrikonienė. Apie vykdomus projektus ir galimas bendradarbiavimo galimybes mokykloje pristatė Lietuvos „Caritas“ pagalbos smurto aukoms skyriaus vadovė Kristina Mišinienė.

Pasibaigus programai, mokytojai prie arbatos puodelio bendraudami dar ilgai dalijosi savo rūpesčiais ir džiaugsmais.
 

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune