Pasiaukojimas Švč. Mergelės Marijos globai švenčiant 25-ąsias atkurtosios Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės metines (2015 09 13)
Paskelbta: 2015-09-14 11:23:44

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmės atlaidai
Pašvęstojo gyvenimo metai

Dangaus ir žemės Viešpatie, mūsų Kūrėjau ir Tėve,

Tu mums padovanojai žemiškąją Tėvynę Lietuvą, kurioje su džiaugsmu švenčiame 25-ąsias atkurtos laisvės ir nepriklausomybės metines. Tu leidai, kad joje pasireikštų Tavo nuostabaus veikimo ženklai, kuriuos patyrėme per tūkstančio metų mūsų krašto gyvavimo istoriją.

Mes ypač dėkojame už Mergelės Marijos apsireiškimą, vykusį Šiluvoje, ir pakvietusį mus vėl garbinti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Tai mums tapo padrąsinimu labiau pasitikėti Tavimi negu mūsų suartais ir apsėtais laukais.

Švenčiausioji Mergele Marija, mūsų Dangiškoji Motina,

kai tik atgavome laisvę, čia, Šiluvoje, paaukojome Lietuvą Tavo ypatingam užtarimui. Šiandien vėl atnaujiname šį Paaukojimo aktą, dėkodami už 25 laisvės bei taikos metus ir prašydami Tavo užtarimo Lietuvai šių dienų pasaulio neramumų sūkuriuose, pasiekiančiuose mus iš Rytų ir Vakarų. Atiduodame Tavo globai mūsų šeimas ir jaunimą, senolius ir vaikus, kunigus ir pašvęstuosius asmenis, visus gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų. Gailestingumo Motina, ypatingam Tavo užtarimui pavedame sužeistus brolius ir seseris, kenčiančius nuo įvairiausių fizinių ar dvasinių išbandymų, ligų ar priklausomybių. Žinome, kad tik ypatinga Dievo pagalba ir Tavo užtarimas mums gali padėti, todėl į Tavo gelbstinčias rankas atiduodame save ir savo žemiškąją Tėvynę.

Šiluvos Mergele, Dievo ir mūsų Dangiškoji Motina, kiekvienas iš mūsų kartu su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II tariame: „Totus tuus“ – „visas Tavo“. Priimk šį mūsų atsidavimo Tau veiksmą, kad išsaugotume save Dangiškajai Tėvynei, o mūsų mylimą Lietuvą – atsakingam laisvės gyvenimui. Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune