Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ (2015 11 26)
Paskelbta: 2015-11-27 14:39:38

Fotografijos Emilio Vasiliausko

Lapkričio 26 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje surengtas trečiasis ir paskutinis šioje šventovėje šlovinimo vakaras iš trijų rudens vakarų ciklo, jungiamo minties ir troškimo šlovinimo giesme, Švč. Sakramento pagarbinimo valandėle apglėbti Kauną, atnešti Viešpačiui jo gyventojų rūpesčius, melstis ir už tuos, kurie yra nuo Jo atsitolinę ar dar neatradę. Visi vakarai patraukė ypač jaunų žmonių dėmesį, o atvykusieji mielai prisijungdavo į šlovinimą su „Naujosios Sandoros“ bendruomene. Šiuos vakarus drauge su šia evangelizacine bendruomene rengia arkivyskupijos kurija bei Kauno kunigų seminarija. Nuo gruodžio mėnesio Šlovinimo vakarai persikelia į arkikatedrą baziliką.

Lapkričio 26-osios vakarą šlovinimui vadovavo Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės jaunimas. Maldai už Kauną, visą arkivyskupiją, jos ganytojus per Eucharistijos adoraciją vadovavusi Dovilė Kačiulytė artėjant Gailestingumo jubiliejui pakvietė apkabinti pačius silpniausius miesto gyventojus – tuos, kuriems trūksta būsto, sveikatos, šilumos, maisto, tačiau labiausiai – artimų žmonių meilės, stipresniųjų dėmesio ir rūpesčio. Švč. Sakramentą adoracijai šiame vakare išstatė Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys. Kun. K. Genys ir seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas patarnavo klausyklose norintiems susitaikyti su Dievu.

Kauniečiai melstis už save, vieni kitus į evangelizacinių miesto misijų vakarus bus kviečiami ir netrukus prasidėsiančiais Gailestingumo jubiliejiniais metais. Šlovinimo vakarai persikels į Kauno arkikatedrą, kurioje gruodžio 13 dieną bus atvertos Gailestingumo durys ir pro jas bus kviečiamas pereiti kiekvienas.

Artimiausias Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir tave“ Kauno arkikatedroje – gruodžio 31 d. 19 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune