Kunigų skyrimai (2015 m. spalis–lapkritis)
Paskelbta: 2015-12-07 12:45:25

Kun. Kęstutis VILUTIS atleistas iš Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kun. Gintas LEONAVIČIUS atleistas Iš Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Betygalos Šv. Mikalojaus, Paliepių Šv. Kryžiaus ir Vosiliškio Šv. Juozapo parapijų klebonu.

Kun. Mindaugas SMETONIS atleistas iš Betygalos Šv. Mikalojaus, Paliepių Šv. Kryžiaus ir Vosiliškio Šv. Juozapo parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kun. Valdas ŠIDLAUSKAS atleistas iš iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune