Kūčių vakarienė Kauno I dekanato „Sriubos“ valgykloje (2015 12 24)
Paskelbta: 2015-12-24 12:18:57

Fotografijos Onutės Virbašiūtės

Gruodžio 24-osios rytmetį Kauno arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Lionginas Virbalas, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius – apsilankė Kauno I dekanato „Carito“ „Sriubos“ valgykloje. Valgyklos darbuotojos (su keliomis savanorėmis) ir šiemet artėjančių šv. Kalėdų proga beveik 300 vargingiau gyvenančių kauniečių su meile parengė Kūčių stalą, prie kurio kartu su vilties palinkėjimu ir pasidalijimu artėjančių švenčių džiaugsmu kartu susėdo ganytojai, miesto valdžios žmonės, karitiečiai.

Arkivyskupo L. Virbalo palaimintas Kūčių stalas, žmogiška šiluma nešė vilties žinią, jog mažu ir silpnu Kūdikiu gimstantis Viešpats yra artimas kiekvienam, kad ir pačiam vargingiausiam, tačiau ne mažiau Dievo mylimam žmogui. Padrąsinimą neprarasti vilties užklumpančiose gyvenimo negandose, ramybės ir susiklausymo linkėjo arkivyskupijos ganytojai, padaliję visiems kalėdaičius.

Visus taip pat pasveikino Kauno m. sav. mero pavaduotojas Povilas Mačiulis. Kūčių vakarienėje dalyvavo Kauno m. sav. tarybos narių, atsakingųjų socialinės rūpybos darbuotojų, Žaliakalnio bei Dainavos seniūnai, taip pat arkivyskupijos „Carito“ direktorius kun. Virginijus Birjotas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Tomas Trečiokas, atsakingieji arkivyskupijos „Carito“ darbuotojai.

„Sriubos“ valgykloje, veikiančioje daugiau kaip du dešimtmečius, kasdien pamaitinama 300–500 žmonių. Kitas maitinimo punktas veikia Petrašiūnų parapijoje, keliose arkivyskupijos parapijose orgaizuojamas vaikų maitinimas savaitgaliais.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune