VELYKŲ sekmadienio ryto pamaldos arkikatedroje (2019 03 27)
Paskelbta: 2016-03-27 10:10:12

Šviesų Velykų sekmadienio rytą Kaunui džiugiąją Kristaus Prisikėlimo naujieną skelbė bažnyčių varpai ir pamaldos su gausiomis tikinčiųjų miniomis. Kauno arkikatedroje bazilikoje šios iškilmės prasidėjo pašlakstymu Velyknaktį pašventintu vandeniu ir triskart aplink šventovę einama iškilminga procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu.

Procesijai ir visai iškilmingai Velykų sekmadienio liturgijai vadovavo tikinčiųjų sveikinti atskubėjęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, kaip Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius Velyknaktį šventęs Panevėžio katedroje ir sveikinęs šv. Velykų proga šios vyskupijos bendruomenę.

„Kristaus prisikėlimas yra ypatinga diena, ir švęsti Velykas nėra vien graži sena tradicija – mūsų tėvų, mūsų šeimų tradicija. Velykos paliečia kiekvieną iš mūsų, paliečia tai, kas svarbiausia – draugiškumą ir išdavystę, skausmą ir paguodą, mirtį ir gyvenimą“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje Kauno arkikatedroje. Ganytojas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus mintį, kaip svarbu žinoti, jog Dievas myli žmogų ir visada yra jo pusėje. Tai remiasi Velykų patirtimi: jeigu Dievas nepagailėjo savo Sūnaus, tad kaip Jis galėtų visko nedovanoti? (plg. Rom 8, 31–32). 

„Prisikėlęs Kristus yra su mumis dėka gerumo tų kurie rūpinasi kitais, dėka švelnumo tų, kurie įveikia prievartą, dėka meilės visų, kurie nenusivilia“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į švenčiamus jubiliejinius Gailestingumo metus ir ragindamas būti Prisikėlimo ženklais kasdienoje – daryti gera ir nenusivilti, nešti viltį ir ja dalytis.

„Beribė Jėzaus meilė nugalėjo mirtį. Jis myli mus ir trokšta, kad ir mes gyventume. Jo ir mūsų meilė nugali ir mūsų mirtį. Tai ir yra Velykos, su kuriomis visus nuoširdžiai sveikinu“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas jubiliejinėje arkivyskupijos šventovėje, linkėdamas visiems pasitikėti Viešpačiu ir kasdien su Juo gyventi (visą homiliją skaityti >>).

Pamaldų, užbaigtų senuoju iškilmingu Bažnyčios himnu „Tave, Dieve, garbinam“, pabaigoje visiems dėkojo ir gražių švenčių linkėjo arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis. Šias pamaldas iš Kauno arkikatedros transliavo „Marijos radijas“.

Velykų sekmadienį bažnyčiose buvo skaitomas arkivyskupijos ganytojų velykinis sveikinimas dalijantis krikščioniui brangiausių švenčių džiaugsmu, raginant Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais ypač nepamiršti gailestingumo darbų, drąsinant pirmųjų Jėzaus mokinių pavyzdžiu nebijoti eiti į mūsų Tėvynę, šeimas, bendruomenes, net į gyvenimo paribius ir nešti žmogų bei tautas gelbėjančio Prisikėlusio Viešpaties džiaugsmą. (žr. visą sveikinimą >> ).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune