Šv. Mišios su nuteistaisiais: visada turėti viltį (2016 03 30)
Paskelbta: 2016-03-31 16:03:43

Kovo 30-ąją, trečiąją šv. Velykų dieną, Lietuvos Caritas projekto „Nuteistųjų globa ir reintegracija“ bendradarbiai, Kauno arkivyskupijos kurija ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinys Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje organizavo šv. Mišių šventimą.

Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, prie altoriaus patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai Liutauras Vilėniškis ir Edgaras Versockis, išpažinčių klausė Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaras kun. Žilvinas Zinkevičius. Maldoje dalyvavo Kauno stačiatikių Apreiškimo Švč. Dievo Motinai parapijos kunigas Igoris Rinkevič, VŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų auklėtiniai su socialine darbuotoja Inga Šeputiene, Lietuvos Caritas projekto „Nuteistųjų globa ir reintegracija“ darbuotojai ir savanoriai, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje Pravieniškių padalinyje bausmę atliekantys nuteistieji ir dirbantys pareigūnai.

Arkivyskupas L.Virbalas savo homilijoje kalbėjo, ką  Evangelijos ištrauka apie Emauso mokinius sako mums šiandienos kontekste. Visų pirma – Dievas eina kartu ir klausosi, nebando mūsų pamokyti, bet pirmiausia domisi ir klausosi, ką mes pasakysime. Jis domisi, ką išgyvename, kaip jaučiamės, mes patys jam galime išsakyti, ko norėtume. Mūsų malda – kai savo širdyje sakome, kas vyksta. Tad Dievas girdi, ir tai yra pirmas dalykas, kurį mums reikia suprasti.

Antras dalykas – kaip mokiniai įsivaizduoja, ką Jėzus turi padaryti. Mes ir šiandien norime Jėzų pamokyti ir bandom vaizduoti, kad mes žinome geriau, tačiau reikia suprasti, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, kaip mes norime Jam pasakyti. Turime nepamiršti, kad Jis mato geriau. Dievas prakalbina širdį, kad pamatytume, kokie esame, pažintume savo brolius ir seseris. Jis paskatina, kad priimtume ir patys apsispręstume, ir tai yra gera. Pabaigoje arkivyskupas linkėjo visiems priimti šv. Velykas, priimti patį Viešpatį, sakydami Jam, kad norime Jį pažinti. Dievas visuomet duoda viltį, tad linkėjo –  tiek susirinkusiems Pravieniškėse, tiek sau pačiam – turėti viltį ir sugebėti ištarti: Dieve, Tu žinai geriausiai, kas man reikalinga.

Po šv. Mišių besiskirstydami nuteistieji dėkojo už apsilankymą ir dalijosi savo kasdienybės išgyvenimais. Tokios dienos pataisos namuose nėra dažnos, todėl jie laukia kiekvieno atvykstančio žmogaus, su kuriuo galėtų bent trumpai pasikalbėti. Kartu šie susitikimai pasilieka ir savanorių, kurie pagal savo galimybes stengiasi peržengti pataisos namų slenkstį, atmintyje.

Arkivyskupas L. Virbalas po šv. Mišių aplankė nuteistuosius jų gyvenamosiose patalpose bei budinčius pareigūnus ir pasveikino su šv. Velykomis, taip nunešdamas bent dalelę to Prisikėlimo džiaugsmo, kurį švenčia Visuotinė Bažnyčia.

Milita Žičkutė-Lindžienė,
Lietuvos Caritas projekto „Nuteistųjų globa ir reintegracija“ koordinatorė
Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune