Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5,4 ) III etapas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016 04 07)
Paskelbta: 2016-04-11 17:39:27

Balandžio 7 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato pradinių mokyklų moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) III etapas. Viktorinoje dalyvavo keturios moksleivių komandos, savo parapijose tapusios II viktorinos etapo nugalėtojomis.

Renginio dalyvius pasveikinusi Kauno I dekanato katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė palinkėjo visiems šios viktorinos dalyviams gražios draugiškos kovos. Viktorinos dalyvius taip pat sveikino ir Kauno „Saulės“ gimnazijos atstovai, kurie, kaip nepriklausomi ekspertai, sudarė šio III etapo vertinimo komisiją ir kiekvienai dalyvaujančiai komandai pagamino savo rankų darbo žaislų.

Viktorinos pradžioje gimnazistai atliko kelis muzikinius kūrinius. 3e gimnazijos klasės merginos Gabija Šližiūtė ir Gertrūda Skirbutytė sugiedojo giesmę „Marija, Marija...“, o 2b gimnazijos klasės moksleivis Ignas Bingelis fortepijonu paskambino Liudviko van Bethoveno „Mėnesienos sonatą“.

Dalyviai buvo pakviesti pristatyti savo komandas. Šiame etape dalyvavo Gerojo Ganytojo parapijos Kauno J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 4-tų klasių moksleiviai „Angeliukai“, vadovaujami tikybos mokytojos metodininkės ses. Ingos Rukaitės FMA. Šventosios Dvasios parapijai atstovavo Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos moksleiviai, pasivadinę „Jėzaus meilės liepsnelėmis“. Šią komandą paruošė tikybos mokytoja ses. Jūratė Justina Gruodytė OSB ir vyresnioji tikybos mokytoja Rita Rulevičiūtė. Kristaus Prisikėlimo parapijoje II etapo nugalėtojais tapo Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ komanda „Lašeliai“, praėjusiais metais buvusi IV etapo Kauno arkivyskupijoje laureate. Moksleivius ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė. Ir ketvirtoji į šią viktoriną atvykusi komanda „Gailestingieji“ – tai Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos VšĮ Kauno Montesori  pradinės mokyklos moksleiviai, kuriuos ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Raminta Kruopytė.

Prieš pradedant kelionę į žinių labirintą, kad nuramintų mažųjų jaudulį, muzikinį preliudą fortepijonu atliko gimnazistė Agnė Sirutavičiūtė. Viktorinos užduotys buvo rodomos ekrane, o komandų dalyviams jas skelbė ir moksleivius drąsino ses. Justina.

Kad mažieji viktorinos dalyviai nepavargtų, jau po 5-os užduoties „Saulės“ gimnazijos merginos skubiai teikė „pastiprinimą“ ir išdalijo visiems dalyviams po „sumanumo“ saldainį. Įveikus dar kelias užduotis, ses. Justina pakvietė pagiedoti giesmelių su judesiukais, kad vaikai galėtų ir kojeles pamankštinti, ir su kitų komandų vaikais pabendrauti.

Vėliau atlikdami kūrybines užduotis moksleiviai parodė, kokie jie sumanūs ir išradingi. Puikiai suvaidintos Biblijos istorijos, kurias jie turėjo patys užbaigti pasitelkdami savo fantaziją ir kūrybiškumą, stebino komisijos narius ir kėlė sunkią užduotį, kam skirti nugalėtojų vardą.

Atlikus užduotis visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti arbata, sausainiais, o komisija skubėjo įvertinti vaikų darbo vaisių. Pagaliau atėjo kulminacija ir renginio vedėja Nijolė Kulėšienė paskelbė nugalėtojus.

„Patikėkite, kad jūs visi buvote nepaprastai išradingi, sumanūs ir šaunūs. Ir tik vienu tašku į priekį išsiveržė VšĮ Kauno Montesori pradinės mokyklos „Gailestingųjų“ komanda. Dėkojame ir jums, ir jūsų šauniosioms mokytojoms, kad uždegė jūsų širdelėse tiek daug šviesių spindulėlių, kurie ir yra tie Jėzaus meilės atspindžiai, padedantys jums šauniai atlikti užduotis, draugauti ir kurti“, – kalbėjo mokytoja Nijolė.

Visiems viktorinos dalyviams buvo įteikti diplomai ir asmeninės dovanėlės. Viktorina baigėsi plojimais pirmiausia viktorinos nugalėtojams, visų komandų dalyviams, mokytojams, „Saulės“ gimnazijos moksleiviams ir Jėzui, kuris suburia visus į bendrą džiaugsmą.

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune