LSMUL Kauno klinikose paminėta 25-oji Pasaulinė ligonių diena. Malda Šv. Luko koplyčioje (2017 02 13)
Paskelbta: 2017-02-14 11:30:30

Nuotraukos Raimondos JANUŠAUSKAITĖS

Nuo 1992-ųjų popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva Katalikų Bažnyčia mini Pasaulinę ligonių dieną. Taigi šiais metais Pasaulinė ligonių diena paminėta jubiliejinį – 25-ąjį kartą.

Kaip ir kasmet, Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje už Klinikų pacientus ir už ligonius, sergančius ir kenčiančius bei už juos gydančius medikus ir slaugos personalą šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, LSMU kapelionas ir Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas doc. mons. Artūras Jagelavičius bei Klinikų kapelionas kun. Nerijus Pipiras.

Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas priminė, kad kasmet vasario 11-oji yra siejama su Lurdo Mergelės Marijos apsireiškimu. Kasmet vis kitos įvairios temos ir įvairiais aspektais paliečiamos kasmetinėse popiežiaus žiniose Pasaulinei ligonių dienai. Šiais metais buvo apeliuojama į stebėjimąsi Dievo darbais (Marijos žodžiais tariant, „didžių dalykų padarė man Viešpats“, plg. Lk 1, 49 ). O tie dideli darbai – tai ir šalia esantis nuoširdus, atsidavęs, rūpestingas žmogus – gydytojas, slaugytojas, jo padėjėjas, savanoris ar ligonio artimasis, šeimos narys, aukojantis save dėl artimojo gerovės ir sveikatos. Minint Pasaulinę ligonių dieną jubiliejinį kartą, popiežius dėkojo tiems, kurie ligonių dienas padaro lengvesnes ir žmogiškesnes.

2017 m. žinioje popiežius Pranciškus, daugelyje vietų apeliuodamas į Lurdo apsireiškimus ir įvykius, drąsino „ligonius, kenčiančiuosius, medikus, slaugytojus, šeimos narius, savanorius kontempliuoti Mariją Ligonių Sveikatą, kaip Dievo švelnumo kiekvienam žmogui garantą bei savęs atidavimo jo valiai pavyzdį ir tikėjime, maitinamame Dievo žodžio bei sakramentų“.

Pritariant šiai popiežiaus minčiai, arkivyskupas L. Virbalas suteikė Ligonių patepimo sakramentą beveik dešimčiai Kauno klinikų pacientų, dalyvavusių šv. Mišiose Šv. Luko koplyčioje.

Šv. Mišių metu skaitinius skaitė studentai medikai – ateitininkų korporacijos „Gaja“ nariai ir LSMU akademinės sielovados koordinatorė Raimonda Janušauskaitė, giedojo Kauno klinikų moterų ansamblis „Kolegės“ (vadovas Antanas Kelmelis).

Prieš suteikiant palaiminimą, Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas bei LSMU kapelionas ir Kauno klinikų vyr. kapelionas mons A. Jagelavičius padėkojo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Kauno klinikų administracijai, medikams ir visai akademinei bandruomenei už rūpinimąsi pacientais bei vieni kitais, už jau eilę metų suteikiamą galimybę minėti Pasaulinę ligonių dieną ir pakvietė dar neišsiskirstyti, dar pabūti drauge...

Po šv. Mišių ir agapės LSMU akademinė sielovada, LSMU studentų ateitininkų korporacijos „Gaja“ studentai su kapelionu lankė Klinikų Onkologijos ir hematologijos skyrius, bendravo su pacientais bei medikais, kalbėjosi ir meldėsi, linkėjo kantrybės, sveikatos, dalijo Šiluvos Dievo motinos paveiksliukus su malda prašant sveikatos, lankstinukus su jubiliejinės Pasaulinės ligonių dienos popiežiaus žinia ir žurnalo „Artuma“ numerius.

Džiuljeta KULVIETIENĖ

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune