Paroda „Būsimas palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“ Kaune (veikia iki 2017 06 25)
Paskelbta: 2017-05-05 12:32:35

Gegužės 4 dieną Kaune, Perkūno name, atidaryta paroda „Būsimas palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“. Tai jo beatifikacijai skirtų parodų ciklo tęsinys – šios parodos jau vyko Vilniuje, LR Seime ir Dailininkų sąjungos galerijoje.

„Puiki mintis surengti šią parodą, ypač artėjant beatifikacijai“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, pabrėždamas, jog ji, be kita, įdomi ir istoriniu atžvilgiu. Ganytojas atkreipė dėmesį į parodos eksponatus – prie daugelio jų lietėsi pats Matulionis. Jie kasdieniški, buitiški ir labai šilti – dėl to ne atitolina, bet dar arčiau mums priartina būsimąjį palaimintąjį, kurį netrukus Bažnyčia iškels į altoriaus garbę. Pasak ganytojo, Bažnyčios istorijoje būta įdomių praktikų ir tikėjimo, jog prisilietimas prie šventųjų relikvijų priartina patį dangų.

Pasak Vaidoto Žuko, kuris yra parodos rengėjas, tikrieji šios ekspozicijos autoriai yra T. Matulionio giminaičiai (ypač dukterėčios), dosniai atvėrę savo stalčius, albumus ir kita ir tuo pasidaliję su visais. Ypač kokybiškos, meniškos nuotraukos, laiškai iš kalinimo vietų artimiesiems aukštaitiška tarme ir rusų kalba (kaip to reikalavo kalėjimo cenzūra), kita dokumentika dar laukia mokslininkų dėmesio, o šiandien iš jų jau žvelgia pats Matulionis iš nuotraukų, pvz., prie istorinės Kaišiadorių kurijos, ant Soboro laiptų švenčiant Lietuvos I Eucharistinį kongresą Kaune, su parapijiečiais ir Pirmąją Komuniją priėmusiais vaikais Peterburge, su savo gausiais giminaičiais, kalbina per asmeninius daiktus – liturginius drabužius, buitinius reikmenis, be kita, ir dar mažoms dukterėčioms Kalėdų proga siųstą savo karpinį – paukštį narvelyje, kuris subtiliai byloja apie nesyk kalinimais varžytą paties Matulionio laisvę, ir Velykų proga – drožinėtą kiaušinį. Teofiliaus Matulionio dukterėčios Marija Matulionytė-Bendoraitienė ir Meilė Anelė Matulionytė-Bubelienė dalyvavo šiame parodos atidaryme.

Parodą kuruojantis Gyvenimo ir tikėjimo institutas, jo direktorė Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė dėkojo už rėmėjų pagalbą surengti šią parodą, kviečia atvykti jos apžiūrėti (rengti moksleivių ekskursijas ir pan.). Paroda Perkūno name (Aleksoto g. 6, Kaunas) veiks iki birželio 25 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune