Evangelizacijos mokyklos savaitgalis Šiluvoje (2017 10 13–14)
Paskelbta: 2017-10-18 17:44:26

Spalio 13–14 d. Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vyko paskutinis Evangelizacijos mokyklos savaitgalis užbaigiant pirmuosius jos veiklos metus.

Pirmąją  susitikimo dieną ir buvo dalijamasi, kokios patirties ar tiesiog nuotykių su Dievu išgyveno mokyklos dalyviai, eidami į galbūt pirmąsias savo misijas gyvenime – per misijų savaitę Kaune, Trakuose, Pravieniškėse ir kitur. Antrąją dieną mokymus vedė Evangelizacijos mokyklos vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė bei ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB, buvo aptarti praktiniai misijų klausimai.

 

Vaida rėmėsi popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Evangelii gaudium šių dienų Bažnyčios misionieriams, kvietė pažvelgti į tuos pagrindus, kurie padeda ištikimai likti Kristaus mokiniais. Drąsus ir kūrybingas, gebantis išeiti – tokio evangelizuotojo reikia šiandien, o jo dvasingumas remiasi trimis kolonomis: Kristumi, Dievo žodžiu ir liturgija ir, žinoma, pačių maldos gyvenimu, neatsiejamu nuo visko, ką mes sumanome ar veikiame dėl savo brolių – kad Evangelijos šviesa sklistų jiems. Vaida skatino išdrįsti... svajoti ir neprarasti vilties būnant ten, kur esame, tarnaujame. Dirbti ir nemanyti, kad tai, ką darome, kokias kovas kovojame, yra neprasminga.

Sesuo benediktinė Agnietė savo mokymą skyrė maldai ir Dievo valios atpažinimui.

Evangelizacijos mokykla pirmaisiais metais sudomino 25 žmones, vėliau liko 15 (ne tik Kauno arkivyskupijos, bet ir Telšių vyskupijos), kurie dalyvavo seminaruose ir Miesto misijose. Šios mokyklos tikslas, pasak V. Spangelevičiūtės-Kneižienės, nėra sukurti kažkokią bendruomenę. Čia siekiama kartu augti evangelizacinei misijai, o vėliau grįžti į savo aplinką (parapijose ar kitur) ir mėginti įgyvendinti evangelizacinius sumanymus su jų bendruomenėmis.

Evangelizacijos mokykla ir toliau yra atvira visiems norintiems atsiliepti į šių dienų Bažnyčios iššūkį – patiems asmeniškai sutikus Jėzų, eiti ir drąsiai Jį liudyti Jo dar nepažįstantiems.

Kitąmet  mokykla pradės naują etapą. Jis prasidės seminaru vasario 2–4 d., į kurį bus galima registruotis jau šių metų pabaigoje.

Šį Kauno arkivyskupijos projektą remia Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Renewal Ministries.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune