LSMUL Kauno klinikose paminėta medikų globėjo Šv. Luko diena (2017 10 18)
Paskelbta: 2017-10-20 11:55:49

Spalio 18 d. Visuotinė Bažnyčia šventė evangelisto šv. Luko dieną. Šv. Lukas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto globėjas. Kartu su visa Bažnyčia šio šventojo minėjimas vyko LSMUL Kauno klinikų koplyčioje. Minėjime dalyvavo Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis bei kiti Kauno klinikų vadovai. Mišiose dalyvavo ir gydytojų, ir slaugytojų, ir pacientų. Šv. Mišiose giedojo Kauno klinikų ansamblis „Kolegės“, vadovaujamas Antano Kelmelio. 

Šv. Mišias aukojo universiteto kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, Kauno klinikų kapelionas kun. Nerijus Pipiras, o joms vadovavo svečias prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kuris gražiu žodžiu savo pamoksle kalbėjo apie medicinos darbuotojus. Prelatas kalbėjo apie Šventojo Rašto vertę ir dovaną žmogui, nes ir šv. Lukas yra prisidėjęs prie Šventojo Rašto atsiradimo, yra užrašęs vieną Evangeliją, nors buvo vienintelis apaštalas, tiesiogiai nepažinojęs Jėzaus Kristaus. Šventieji mums yra sektinas pavyzdys, o šv. Lukas parodo gyvąjį Kristaus paveikslą.

Toliau pamoksle prelatas kalbėjo, kad per šitiek amžių yra labai daug pasiekta medicinoje, o dalyvavusius medicinos darbuotojus pavadino angelais. Jis darbuotojams sakė: „Kokie jūs esate brangūs visoje visatoje – kiekvienas jūsų širdies dūžis, kiekvienas prisilietimas, jūsų išsilavinimas, jūsų išsitobulinimas ir svarbiausia – jūsų mylinti žmogų širdis. Duodami kažką kitam, visada mes patys praturtėjame.“ Baigdamas prelatas V. S. Vaičiūnas linkėjo: „Visada melskitės ir sakykite: ne mano, bet Tavo, Dieve, valia.“

Prieš šv. Mišias iš Kauno klinikų Šv. Luko koplyčios „Marijos radijas“ tiesiogiai transliavo Rožinio maldą. Po šv. Mišių visi buvo pakviesti vaišių.

Raimonda Janušauskaitė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune