Vidinio išgydymo popietė su „Gailestingumo versme“ (2018 03 17)
Paskelbta: 2018-03-20 09:52:23

Kovo 17 d. arkivyskupijos konferencijų salėje vyko sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ organizuota vidinio išgydymo popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ (Jn 7, 37). Tai jau septintasis susitikimas. Tokie kasmėnesiniai susitikimai, kviečiantys patikėti savo gyvenimą Jėzui, bendruomenės pastangomis rengiami nuo rugsėjo.

Popietė prasidėjo Gailestingumo vainikėlio malda. Susirinkusieji pavedė Dievo gailestingumui visus savo rūpesčius ir vargus, o šlovinimo giesmės atvėrė Viešpaties artumui.

Šv. Mišias aukojo egzorcistas kun. Kęstutis Rugevičius, pamoksle primindamas Jeremijo knygoje duotą pažadą: „Savo įstatymą įdėsiu į jų vidų...“ Šių Dievo žodžių išsipildymą matome per Jėzų Kristų. Dievo sandora sudaryta su kiekvienu iš mūsų. Jėzaus trokšta, kad mes būtume viena, čia gyvendami ir amžinybėje. Todėl kun. K. Rugevičius kvietė melsti išgydymo ir palengvinimų. Svarbu, su kokia nuostata pasitinkame skausmą, netektį, iššūkį... Tai neturi būti burnojimas ir prakeiksmas. Jėzaus meilė buvo daug didesnė nei kančia, kad tik mes gyventume. Jėzus mus pirmas kalbina, drąsina, myli. Taip Jis elgiasi ir elgsis visada. Kunigas pamokslą baigė ragindamas visus dėkoti už Kristaus meilę ir Jo meilės buvimą mūsų gyvenime ir nepamiršti, kad Jėzus gyvenimą daro gražų.

Ses. Dovyda Jaugelytė LSSC toliau tęsė vasario mėn. popietėje pradėtą temą „Esate pašaukti laisvei“ primindama, jog laisvė yra viena iš Dievo savybių, kuria Jis dalijasi su mumis. Ses. Dovyda giliau pažvelgė į vieną iš laisvę varžančių dalykų – mūsų priklausomybes. Priklausomybių būna įvairių: nuo cheminių elementų, nuo daiktų, nuo užsiėmimų, nuo santykių. Visi mes turime vienokių ar kitokių priklausomybių, tad suvokimas, kaip atsiranda priklausomybės ir kaip jos veikia, gali padėti jas įveikti. Gyvenime neišspręstos ar nesprendžiamos problemos kelia didžiulį nerimą, o priklausomybės leidžia patirti laikiną malonumą. Nuolat kylantį skausmą stengiamasi kompensuoti malonumo pakartojimu. Tad patirtas atsipalaidavimas pastūmėja mus prisirišti prie to, kas tą malonumą suteikė. Kiekvienas iš mūsų turime gilųjį skausmą, gilųjį sužeistumą savo širdyje. Esame priklausomi nuo tam tikrų dalykų – tiesiog esame atradę, į ką atsigręžti, užsimiršti, kai ieškome paguodos. Tai santykių priklausomybė, darbas, galbūt alkoholis, pasiekimai, maistas, kitų žmonių nuomonė…

Svarbu sau atsakyti į klausimus: kokie būna nuopuolio rezultatai? Ar toks atsipalaidavimo būdas tikrai numalšina skausmą ir sumažina nerimą? Ar yra daugiau pilnatvės gyvenime?

Taip pat ses. Dovyda išsamiai pristatė, koks yra priklausomybės ciklo veikimas, kas būdinga priklausomybėms, kokius žingsnius svarbu žengti atsisakant jų. Tie žingsniai labai paprasti, tačiau reikalauja atidumo: pripažinti savo poreikį, mokytis destruktyvų malonumą pakeisti į gyvenimą teikiantį, atsiverti Dievui ir kitų žmonių pagalbai, ištverti vadavimosi iš priklausomybės lydimą skausmą, skausme laikytis Kryžiaus ir prisiminti, kad Dievas tikrai duos tokių žmonių, kuriais galima pasitikėti ir nelikti vienam / vienai savo vidinėse kovose.

Vidinio išgydymo popietė baigėsi malda prie Kryžiaus, kur kiekvienas galėjo Dievui atiduoti savo priklausomybes, o „Gailestingumo versmės“ bendruomenės nariai juos užtarė trumpa malda.


„Gailestingumo versmės“ informacija

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune