Pristatytas leidinys „Mokslo pažanga ir dvasingumas“ (2011 09 26)
Paskelbta: 2011-09-27 16:51:34

Rugsėjo 26 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje buvo pristatytas leidinys „Mokslo pažanga ir dvasingumas“, sudarytas pagal konferencijos „Mokslo pažanga ir dvasingumo ideologija“, vykusios 2010 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje, pranešimų medžiagą. Pradėdamas renginį Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius priminė mintis iš palaimintojo Jono Pauliaus II kalbos inteligentijai Šv. Jonų bažnyčioje: būtina puoselėti mąstymo etiką, kuri neatpalaiduoja nuo tyrinėjimo pastangų, išlaikant atvirumą tiesai.

Seimo narys prof. Arimantas Dumčius pristatė leidinyje „Mokslo pažanga ir dvasingumas“ publikuojamus straipsnius, taip pat leidinio priedą, kompaktinį diską su pavyzdinėmis tikybos mokytojų pamokomis tikėjimo ir mokslo dermės klausimais.

Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas prof. Jonas Grigas kalbėjo apie nuostabią darną, pastebimą įsigilinus į įvairių mokslo sričių tyrinėjimų duomenis, ir unikalias gyvybės raidos sąlygas mūsų planetoje. Seimo narė Dangutė Mikutienė, trumpai pasveikinusi dalyvius, pasidžiaugė, kad politikos ir verslo pasaulyje vis labiau atsigręžiama į religijos puoselėjamas etines vertybes.

Renginyje Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja Virginija Rupainienė pristatė kartu su mokytoja Žavinta Daukšiene sukurtą integruotą biologijos ir tikybos pamoką. Pasak jos, svarbiausias mokytojo uždavinys – įdiegti mokiniams gebėjimą stebėtis ir žavėtis. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Aušrelė Krunglevičiūtė dalijosi pasaulėžiūros ugdymo patirtimi, panaudojant fizikos, chemijos ir biologijos vadovėliuose pateikiamą medžiagą. Pasak jos, daugiausia krikščioniškajai pasaulėžiūrai nepriimtinos ideologijos pastebima (kartais perrašomuose iš sovietinių autorių) biologijos vadovėliuose. Nepaisant to, ji ragino kolegas mokytojus ieškoti tiesos: vaikai to verti. Kun. dr. Andrius Narbekovas taip pat pabrėžė, kad negali būti ugdymo be pasaulėžiūros. Diskusijose apie mokslo ir tikėjimo santykį jis ragino pradėti nuo antropologijos ir pirmiausia išsiiaiškinti, ar mokslo siūlomos teorijos nėra nukreiptos prieš žmogų. Kun. Robertas Grigas apibendrindamas sakė, kad mokslas ir tikėjimas turi ne konkuruoti, o bendradarbiauti.

Renginio pradžioje dainavo solistė Rasa Juzukonytė, akomponavo Audronė Paškauskienė, o jo pabaigoje mokyklų, gimnazijų bei kolegijų atstovams buvo įteikta po egzempliorių prof. A. Dumčiaus lėšomis išleisto rinkinio „Mokslo pažanga ir dvasingumas“, taip pat kun. Roberto Skrinsko sudarytų knygų „Būkime blaivūs!“

Kastantas Lukėnas
„Bažnyčios žinios“
Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune