Dešimtojoje arkivyskupijos ministrantų stovykloje – kelionė į susitikimą su Karaliumi (2018 07 26–30)
Paskelbta: 2018-08-08 20:55:06

Šios karštos vasaros liepos 26–30 dieną jau dešimtus metus iš eilės Kauno arkivyskupijos parapijų bei rektoratų bažnyčiose patarnaujančius vaikus ir jaunuolius pakvietė ministrantų stovykla „Ateik susitikti su Karaliumi!“ Kaip atliepas į popiežiaus Pranciškaus mintį, kad „Mišios yra malda – pagrindinė, svarbiausia, kilniausia ir tuo pat metu konkrečiausia“, dalyviai ir buvo kviečiami į šį susitikimą.

Šiais metais stovykloje dalyvavo 40 berniukų ir jaunuolių iš arkivyskupijos parapijų, kurie patarnauja ar dega noru patarnauti šv. Mišiose. Stovyklą organizavo Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kartu su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku. Jiems talkino trys Kauno kunigų seminarijos seminaristai ir penki savanoriai. Stovykla vyko Kaulakių gyvenvietėje, Dalios ir Algimanto Babilių sodyboje.

Daugeliui stovyklautojų dienotvarkė jau buvo gerai pažįstama, nes lankosi čia ne pirmus metus. Nauji dalyviai taip pat greitai įsitraukė į stovyklos gyvenimą. Kiekviena jo diena prasidėdavo mankšta, malda ir pusryčiais. Po jų kun. Erastas trumpu įvadu pristatydavo dienos temą. Šiais metais stovyklos šūkis jos dalyvius vedė link svarbiausio susitikimo – su Karaliumi. Šventos Mišios – tai susitikimas su Jėzumi. Kad tai suprastų ir išgyventų, stovyklos dalyviai kasdien buvo kviečiami stabtelėti tam tikroje Mišių dalyje ir ją pažinti. Todėl, kiekvienai dienai priskiriant po vieną Mišių dalį, buvo nueitas kelias per jų pradžią, Žodžio ir Aukos liturgijas, Perkeitimą, Komuniją ir išsiuntimą.

Seminaristas Marius su berniukais ir jaunuoliais, kuriems kildavo daugybė klausimų, mažose grupelėse išsamiai aptardavo tos dienos Mišių dalį, jos prasmę ir svarbą. Žodžio liturgijai skirtą dieną visi stovyklos dalyviai meldėsi Valandų liturgijos malda ir buvo pradžiuginti arkivyskupo Liongino Virbalo vaizdžiu mokymu apie Žodžio galią, gebėjimą klausytis, išgirsti ir priimti.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje jaunuoliai dalyvavo Sutaikinimo pamaldose. Sekmadienį kun. Artūras Kazlauskas, aukodamas šv. Mišias, stovyklos dalyviams išsamiai paaiškino jų liturgiją, kiekvieno veiksmo prasmę ir simboliką, čia ir dabar susiedamas visos stovyklos atskirų dienų programą.

Šių metų stovykloje ministrantai atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į būrius ir gavo pirmųjų krikščionių bendruomenių pavadinimus – efeziečiai, filipiečiai, korintiečiai ir galatai. Komandos ne tik gavo pavadinimus, bet įsigilino į tų bendruomenių savitumą ir vaidybine ar skanduočių forma vakarinėje programoje prisistatė kitiems. Stovyklos programoje nestigo kūrybinių užduočių, vyko sporto olimpiada, viktorina apie popiežių Pranciškų. Nemenkas išbandymas buvo ir naktinis žygis iš Šiluvos į stovyklavietę.

Prisiminimui ministrantai išsivežė savo pintas apyrankes bei savo rankomis pagamintus ir kun. Erasto pašventintus medinius kryželius.Tačiau „nenukonkuruojama“ ir daugiausia dalyvių entuziazmo šią karštą vasarą sulaukusi veikla buvo maudynės, kurios džiugino stovyklautojus net keletą kartų per dieną.

Šiek tiek pavargę fiziškai, bet pailsėję nuo telefonų ir interneto bei dvasiškai pakylėti pirmadienio popietę, po šv. Mišių, stovyklos dalyviai skirstėsi namo... Iki kitų metų, mielieji!

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Lietuvių katalikų religinei šalpai už paramą, be kurios nebūtų šios stovyklos ir joje patirtų išgyvenimų.

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių informacija

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune