Šlovinimo vakaras Kaune: malda už save ir miestą (2019 02 28)
Paskelbta: 2019-03-04 11:36:01

Vasario 28 d. Kaune, Švč. Treybės (seminarijos) bažnyčioje, vyko šlovinimo vakaras. Tai vienas iš ciklo „Jei tiki, kad Dievas, gali, ateik melstis drauge už Kauną ir Lietuvą“ maldos vakarų, kuriuos rengia arkivyskupijos kurija ir Kauno kunigų seminarija. Nebe pirmus metus kauniečiai kviečiami melstis už save, savo miestą, visą Lietuvą – šiemet taip meldžiamės kartu su misionieriais Kauno arkivyskupijoje, dviem kunigais redemptoristais iš Slovakijos.

Šlovinimo malda vyko prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento. Jį išstatė seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, kuris vėliau norintiems patarnavo ir klausykloje (šiuose vakaruose yra galimybė susitaikyti su Dievu ar tiesiog pasikalbėti dvasiniais klausimais). Visi maldos dalyviai galėjo įsijungti į šlovinimo maldą. Su privačia malda vakare dalyvavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

„Esame čia, kad melstumės“, – kalbėjo savo mokyme misijinę ir evangelizacinę tarnystę Kauno arkivyskupijoje atliekantis kunigas Peteris Hertelis CSsR, atkreipdamas dėmesį į popiežiaus Pranciškaus mintį, pasakytą Lietuvoje, jog mes nežinome, kas bus rytoj.

„Malda yra tai, kas mus palaiko, keičia mūsų ir kitų žmonių gyvenimą ir amžinybę. Tai didžiausias tikrumas, kurį turime dėl savo ateities“, – sakė primindamas piktadario maldą ant kryžiaus. Jo malda: „Jėzau, prisimink mane, kai nueisi į Tėvo karalystę“ ir Jėzaus pažadas pakeitė jo istoriją. Savo mokyme kunigas misionierius pabrėžė, jog malda padeda išsaugoti ir mūsų ištikimybę, duoda konkrečios jėgos būti geresniems kitų žmonių atžvilgiu, kad gebėtume išklausyti, suprasti, paguosti – juk dažnai gailimės dėl situacijų, kurios negrįžta.

Vakare buvo kviečiama melstis už Kauną, už tuos žmones, kurie yra galbūt neturi jėgų net melstis, kurie sunkiai serga, yra praradę prasmę gyventi, kad Jėzus visus išgelbėtų. Buvo prisiminti ir Mergelės Marijos žodžiai, pasakyti per pasirodymus Fatimoje, jog daugybė sielų eina į pražūtį dėl to, kad už jas niekas nesimeldžia.

Šiuose šlovinimo vakaruose visi laukiami praleisti valandėlę Jėzaus artumoje kartu meldžiantis. Vakarai vyksta paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais Švč. Trejybės bažnyčioje (greta Rotušės a.)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune