Sielovados bendradarbių malda su tėvais redemptoristais: kad netaptume kitų kančios priežastimi (2019 04 05)
Paskelbta: 2019-04-05 19:28:36

Balandžio 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, vieną darbo valandėlę sielovados bendradarbiai skyrė bendrai maldai. Vidudienį kurijos, institucijų darbuotojai Šv. Jono Krikštytojo koplyčioje drauge šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo kunigai misionieriai kun. Rastislavas Dluhy CSsR ir kun.Peteris Hertelis CSsR .

„Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai“, – šis psalmės atliepas tapo ir bendros maldos leitmotyvu. Savo homilijoje t. Rastislavas ragino prašyti Viešpatį tokios sugrudusios širdies – jautrios savo artimo atžvilgiu.

Į santykius su kitais žmonėmis akino žvelgti ir Mišių skaitinys iš Išminties knygos (2, 1–22) apie bedievių sąmokslą pulti teisųjį bei Evangelija pagal Joną (7, 1–30) apie pasikėsinimą Jėzų nužudyti. Pasak tėvo redemptoristo, mūsų šalis, galbūt net labiau nei jo gimtoji Slovakija, yra kankinių šalis. Totalitariniame režime buvo nesunku atskirti, kas yra geri, o kas blogi. Tačiau daug skausmingiau yra patirti kančią iš savų, savo aplinkoje, kur netrūksta patyčių, manipuliacijų, kito „bandymų“. Manome, jog tai vyksta kažkur kitur, bet to, deja, yra ir bažnytinėje aplinkoje.

„Visuomet mūsų grupėse bus tas, kuris bus silpnesnis už mus, kuris bus kur kas labiau sužeistas dėl savo gyvenimo istorijos negu aš. Pašaipos, juokeliai griauna santykius. Tokių dalykų neturėtų būti, apie tai griežtai kalba ir popiežius Pranciškus“,  – sakė t. Rastislavas, ragindamas prašyti Dievą malonės, kad nebūtume kitų kankintojais.

Visuotinėje maldoje, be kita, buvo meldžiama Bažnyčios bendruomenių vienybės, prašoma duonos tiems, kurie šiandien jos alksta.

Po šv. Mišių bendradarbiai tęsė bendrystę drauge papietaudami.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune