Kaune skrydžiui į Italiją išlydėtos šventųjų relikvijos (2019 12 23)
Paskelbta: 2019-12-23 16:23:24

Gruodžio 23 d.  šv. Antano Paduviečio bei šv. Pranciškaus relikvijos jau atsisveikino su Lietuva. Šios keliaujančios relikvijos  skryžiui į Italiją išlydėtos Kaune, kuris buvo paskutinė jų piligrimystės mūsų šalies bažnyčiose stotelė. Plodami ir mojuodami kauniečiai dėkojo už jas  šį džiugų, pilną ilgesingo laukimo metą, kurį praskaidrino ir šventasis Antanas, relikvijoriuje laikantis savo glėbyje Kūdikį Jėzų. Šventieji iškeliavo – Dievas per savo dievišką Sūnų artinasi, Jis jau čia pat!

Nuo pat sekmadienio, gruodžio 22 d. vidudienio, kai relikvijos buvo sutiktos Kaune, žmonės lankė jas gerbiamas arkikatedroje, nenutrūkstančia eile iki pat vakaro artinosi prie jų, klupdami maldai ir turėdami unikalią galimybę prisiliesti prie relikvijoriaus. Įstabu, jog žmonių eilės ir maldos nenutrūko ir pirmadienį, jau paprastą darbo dieną.

Pirmadienį po vidudienio relikvijas lydintys broliai pranciškonai iš Paduvos ir Lietuvos, taip pat arkikatedros dvasininkai pakvietė kartu sukalbėti Šv. Antano litaniją, maldą jo užtarimui ir visi priėmė palaiminimą relikvijomis.

„Ačiū už jūsų tikėjimo liudijimą“, – sakė svečias iš Paduvos brolis Danielius, – tegul tai bus kalėdinis sveikinimas jums ir jūsų miestui. Ir šv. Pranciškus, ir šv. Antanas linki jums gražių šventų Kalėdų, meilės Jėzui ir Dievo žodžiui.“

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune