Antrąją šv. Kalėdų dieną kauniečius patraukė malda už miestą (2019 12 26)
Paskelbta: 2019-12-27 17:14:37

Antrąją šv. Kalėdų dieną miesto gyventojų dėmesį patraukė malda už Kauną, kurią visai greta gausiai lankomos Rotušės aikštės Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje surengė Kauno arkivyskupijos kurijos Misijų komanda ir tėvai redemptoristai, gyvenantys mieste jau daugiau nei metus. „Jei tiki, kad Jėzus gimė, ateik melstis už Kauną, Lietuvą ir save“, – šia mintimi buvo kviečiama ateiti ir pašlovinti drauge Viešpatį Išganytoją, gimusį dėl visų žmonių išgelbėjimo.

Dar prieš prasidedant maldos vakarui, kai buvo atvertos bažnyčios, iš čia į lauką pasklido giesmė „Erškėčių spygliai šiauduose“ (žr. vaizdo klipą  žemiau), sulaukusi gausių praeivių susidomėjimo.

Kauniečiai ir miesto svečiai, atėję apžiūrėti prie arkivyskupijos Svečių namų įrengtos prakartėlės, mielai aplankydavo ir seminarijos bažnyčią, stabtelėdavo ne vienai giesmei, tylai, maldai, kurioje buvo prisiminti visi – kauniečiai ir jų svečiai, vaikai, šeimos, ligoniai, vieniši ir apleisti. Juk kiekvienam iš mūsų norisi, kad užgimęs Kūdikėlis atneštų šviesą, ramybę ir viltį, o mes pasistiprinę galėtume drąsiai nešti ją į savo namus, savo aplinką ir ten, kur jos labiausiai trūksta.

Maldos pradžioje susirinkusius kvietėme žvelgti į prakartėlę. Dievas mums kalba pačiais įvairiausiais būdais, šį vakarą Jis mums prakalbėjo per prakartėlę, kuri pirmiausia byloja apie meilę.  Bandydami atsakyti, kodėl prakartėlė stebina ir jaudina, prisiminėme popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško ADMIRABILE SIGNUM mintis.

„Pirmiausia todėl, kad parodo Dievo švelnumą. Jis, visatos Kūrėjas, pasilenkia iki mūsų mažumo“, – rašo popiežius. – Duodamas Jėzų Tėvas mums davė brolį, kuris eina mūsų ieškoti, kai pasimetame; ištikimą draugą, kuris visada arti mūsų; Sūnų, kuris atleidžia kaltes ir pakelia iš nuodėmės.“ Tą vakarą ir mes susirinkome pasveikinti šio mūsų Draugo su gimimo diena. Ką galime jam padovanoti? Ogi patys save, savo širdis, savo gyvenimus – tęsdami mąstymą apie tai, kad Jėzui nebuvo vietos niekur kitur, o tik tvartelyje, susirinkusius pakvietėme surasti Jam vietos širdyje ir leisti Jam gimti naujai per šias Kalėdas.

Šlovinimui vadovavę tėvai redemptoristai kvietė žmones ateiti prie prakartėlės, paimti kūdikį į rankas, paglostyti, pabučiuoti. Tai ypač patiko mažiesiems, kurie iš džiaugsmo spindinčiomis akimis žvelgė į Kūdikėlį Jėzų.

Šlovinimo metu seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, lydimas seminaristų, išstatė Švenčiausiąjį Sakramentą.

Tai buvo paskutinis Kauno misijų komandos organizuotas renginys šiais metais. Maldos vakarus planuojame tęsti ir 2020 m. kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį 19 val. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.  

Misijų komanda gruodžio 14 dieną  su kelerių metų Misijų mokyklos dalyviais buvo susirinkę į šv. Mišias, po kurių klausėsi kun. Rastislavo Dluhy CcSr mokymo apie prakartėlę ir adventą, o metus užbaigė bendra agape. Taip pabaigėme metus, dėkodami visiems, kurie prisidėjo prie Kauno arkivyskupijos misijų renginių, Renew Ministries ir LKRŠ už finansinę paramą, broliams kunigams ir įvairioms bendruomenėms ar pavieniams žmonėms už dovanotą laiką.

Linkime palaimintų metų ir nuo sausio 1 dienos kviečiame registruotis į 2020 Misijų mokyklą 3 M („mąstyk, mylėk, melskis“). Plačiau apie registraciją >> 

Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės informacija

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune