Nauji skyrimai (2020 m. sausis)
Paskelbta: 2020-01-07 14:47:56

Diakonas Vidas LABANAUSKAS OCD paskirtas sielovadinei tarnystei Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Dievas nori stabdyti žmogų nuo blogo kelio, padėti jam, išgelbėti jį. DIEVUI irgi ADVENTAS – Jo širdis laukia žmogaus atsivertimo. Adventas – tai aktyvaus troškimo ir širdies karščio metas. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ... TIESINKIME JAM TAKUS...

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune