Kauno I dekanato kunigų susirinkime aptarta artėjančio Dievo Žodžio sekmadienio aktualija (2020 01 07)
Paskelbta: 2020-01-08 11:10:12

Nuotraukos – Kauno I dekanato

Sausio 7 d. Kauno Švč. Sakramento (studentų) rektorate vyko pirmasis šiais metais Kauno I dekanato kunigų susirinkimas. Tradiciškai jis pradėtas bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Dekanas priminė kunigams, kad popiežius Pranciškus III eilinį sekmadienį yra paskelbęs Dievo Žodžio sekmadieniu. Kaip pasirengti ir švęsti šį sekmadienį? Apie tai kalbėjęs  kun. teol. lic. Algirdas Akelaitis pirmiausia pabrėžė, kad Dievo Žodis neturi būti prilyginamas Biblijai, jis reiškia ne terminą, o Asmenį – tai susiję su gilia tikėjimo Tradicija ir sykiu yra slėpinys. Prelegentas pasidalijo keliomis konkrečiomis idėjomis, kaip iškilmingai švęsti šį sekmadienį sausio 26-ąją.

 „Gyvųjų akmenėlių“ leidyklos direktorė Dalė Šmerauskaitė pasidalijo įžvalgomis apie popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką Aperuit illis. Pasak jos, tai pastoracinis laiškas, raginantis naujai apmąstyti maldos praktiką su Šventuoju Raštu. Ypač Lietuvoje neišnaudotų galimybių dar yra daug. Tam tikru atžvilgiu Šventasis Raštas dar nėra pamiltas, pasitenkinama  tuo, kas girdima liturgijoje. Vis dėlto popiežius trokšta, kad Dievo Žodis taptų kasdieniu tikinčiųjų maistu, todėl reikia iš naujo apmąstyti pastoracijos su Šventuoju Raštu planą. Kartu prelegentė akcentavo, jog yra visos galimybės lectio divina maldai. Tam puikiai gali pasitarnauti kasdienės meditacijos, spausdinamos žurnale „Žodis tarp mūsų“.

Ses. Aloyza Malinauskaitė SJE pasidalijo savo liudijimu apie patirtį platinant žurnalą „Žodis tarp mūsų“. Pasak jos, tai puiki pagalba garbinant Viešpatį ir adoracijos metu.

Tęsiant susirinkimą dekanas mons. V. Grigaravičius paskelbė aktualią 2020 metų informaciją. Kitas dekanato kunigų susirinkimas numatomas vasario 11 d. Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kun. Nerijus PIPIRAS 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune