Atsinaujinimo diena Kaune apie gyvenimą teikiantį Dievo Žodį (2020 01 26)
Paskelbta: 2020-01-29 16:27:08

Nuotraukos – Irutės JARUŠEVIČIŪTĖS

Jėzus buvo tyras žodis iš Dievo. Jame nebuvo nieko negatyvaus. O žmonės jį atstūmė, nepajėgdami Jo priimti. Tas žodis galingas, bet buvo nukryžiuotas. Krikščionys kankiniai yra žudomi ir šiandien, nes jie tarė Žodį“, – sakė misionierius iš Belgijos Josephas Bastinas sausio 26-ąją Kaune, kur vyko ypatinga Atsinaujinimo diena.

Ji buvo skirta pirmąkart Bažnyčioje švenčiamam Dievo Žodžio sekmadieniui. Jo švęsti kartu su katalikų charizmine bendruomene „Gyvieji akmenys“ VDU Didžiojoje salėje atvyko ne tik kauniečių, bet ir žmonių iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių. Atsinaujinimo dienos tema „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ kalbėta konferencijose, o renginys užbaigtas sekmadienio Eucharistija, kuriai vadovavo ir homiliją pasakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Svečių mokymus lydėjo šlovinimas, į kurį drauge su bendruomenės šlovintojais visada džiugiai įsitraukia ir dalyviai.

Jau 30 metų su Dievo žodžiu keliaujantis misionierius iš Belgijos Josephas Bastinas konferencijoje kalbėjo apie Žodžio galią ir sakė, jog susitikimuose su žmonėmis neretai klausia jų, kas pirmiau: tikėjimas ar meilė? O pirmiausia yra Dievo žodis. Ką reiškia, kad Dievas davė savo žodį? Tai reiškia, jog Dievas atiduoda viską, ką turi, atiduoda pats save. Šis Žodis – tai Jėzus. Šia proga buvo prisiminta popiežiaus Benedikto XVI mintis, jog mūsų krikščioniškasis tikėjimas yra ne knygos, bet Žodžio religija.

Šiame kontekste, žvelgiant į Žodį, kaip teikiantį gyvybę ir gyvenimą, buvo klausiama: ar mes irgi visą save atiduodame sulig kiekvienu savo žodžiu, tardami savąjį „taip“ Dievui? Kita vertus, pasak misionieriaus, turime galvoti, prieš ką nors pasakydami ar skelbdami. Piktasis puola, kad mes tartume, kas pikta, bloga. Kai ištariame žodį, galime teigti arba gyvenimą, arba mirtį. Ištarti žodžiai gali pridaryti bėdų, stipriai sužeisti.

Misionierius taip pat kalbėjo apie neatskiriamą Dievo žodžio ir maldos ryšį. Jis kvietė atidžiai skaityti Šventąjį Raštą, juo tarsi skanaujantis, ieškoti, kas labiausiai paliečia. Priimti jį, tikint, jog Dievo žodžiui nėra nieko neįmanomo. Tikėti tuo, ką jis sako įvyksiant, melstis ir kantriai laukti. Taip Dievo žodis tampa tikrove mūsų gyvenime.

Šioje Atsinaujinimo dienoje dvi konferencijas vedęs kun. Gediminas Numgaudis OFM drąsino nebijoti: Dievas ne viską išduoda, bet Jis tikrai turi planą, tad reikia atsiverti, kad Jis galėtų keisti žmogų iš vidaus. „Bet kas yra mums atsitikę, kad dar nepakankamai esame įvertinę Dievo žodžio svarbos?“ – šį klausimą kėlė brolis Gediminas, apgailestaudamas, jog, atrodo, pats Jėzus mums neįdomus, Jo nepažįstame pakankamai (palyginti, pvz., su pamaldumu šventiesiems).

Pasak brolio pranciškono, taip yra todėl, kad Jėzaus nemylime. Vis daugiau projektų ir vis mažiau meilės... Mūsų ryšys su Juo – dažnai tik prašymai, maldavimai, norime primesti Jam savo valią. Kai pametame Jėzų iš savo „fokuso“, tuomet negirdime Jo žodžio, kuris nuolat sako: „Klausykis...“ Vatikano II Susirinkimas jau seniai kvietė grįžti prie šaknų – priimti Dievą, ateinantį per Žodį. 

Br. Gediminas, be to, pasidalijo ir apie savo tikėjimo kelionę nuo vaikystės, kur buvo ypač svarbus mamos pavyzdys, papasakojo apie „superrekolekcijas“, kai per areštą ir bado streiką sovietmečiu, dar jaunam žmogui, Dievas leido suprasti, kad Jo žodis yra gyvenimo duona.

Atsinaujinimo dienos konferencijose kartu dalyvavęs vyskupas Eugenijus Bartulis vėliau vadovavo šv. Mišioms, jas koncelebravo kun. Gediminas Numgaudis OFM, kun. Algis Vaickūnas.

Šiaulių vyskupas Eugenijus linkėjo visiems, kad Šventoji Dvasia vestų šventumo, meilės, džiaugsmo keliu. Savo homilijoje ganytojas atkreipė dėmesį, jog taip, kaip Mišių aukoje vyksta Perkeitimas, taip ir Dievo žodis turi mus keisti, pašventinti mūsų darbus, kasdienybę.

„Evangelijos šviesoje mūsų gyvenimas būtų nuostabus. Mūsų džiaugsmui nieko netrūktų“, – sakė vysk. E. Bartulis, pabrėždamas didžiulį Dievo žodžio lobį, prieš kurį nublanksta visas pasaulio blizgesys. Krikščionys turi spindėti Evangelijos džiaugsmu.

Kita Atsinaujinimo diena – balandžio 19-ąją.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune