Dirbantiems vaikų dienos centruose – Carito mokymai, kaip atpažinti ir reaguoti į prievartą prieš vaikus (2020 01 27)
Paskelbta: 2020-01-30 18:36:52

Sausio 27 d. Kaune vyko arkivyskupijos Carito mokymai miesto katalikiškų vaikų dienos centrų (toliau VDC) vadovams, darbuotojams ir nuolatiniams savanoriams tema „Vaiko apsauga dirbant su vaikais: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Mokymuose dalyvavo 22 asmenys iš 8 VDC, veikiančių mūsų arkivyskupijos parapijose, ir iš Vaiko gerovės instituto programos.

Mokymų vadovė VšĮ Paramos vaikams centro psichologė ir programos „Vaikystė be smurto“ vadovė Ieva Daniūnaitė pristatė savo patirtį pagalbos nuo smurto nukentėjusiems vaikams srityje, paskatino seminaro dalyvius išsakyti rūpimus klausimus ir lūkesčius. Vėliau lektorė pristatė ir kartu su dalyviais aptarė skirtingas smurto prieš vaikus formas (fizinį, psichologinį, seksualinį smurtą, seksualinį išnaudojimą, nepriežiūrą), jų atpažinimo problematiką, požymius ir galimas pasekmes. Antroje mokymų dalyje dėmesys buvo skirtas reagavimui į pranešimus apie prievartą, VDC darbuotojų patirčiai, klausimams.

Trečia mokymų dalis buvo skirta supažindinti dalyviams su 2019 m. Lietuvos Carito Tarybos patvirtintu „Lietuvos Caritas vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų apsaugos politikos“ dokumentu, kurio nuostatomis remiantis Carito struktūroje veikiančios institucijos, programos ir iniciatyvos sieks, kad Carito pagalbą gaunantys vaikai ir kiti pažeidžiami asmenys būtų apsaugoti nuo galimų prievartos apraiškų. Dokumentą pristatęs Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas akcentavo, kad pats dokumentas dar yra ir bus tobulinamas, kad būtų tinkamas ir aiškus taikyti praktikoje. Visų pirma siekiama supažindinti Carito struktūroje veikiančius darbuotojus, specialistus ir savanorius su svarbiausiais prievartos prevencijos ir atpažinimo aspektais, kad darbuotojai būtų sąmoningi ir atsakingi už savo elgesį su pagalbą gaunančiais asmenimis, būtų gerai informuoti ir jaustųsi tvirtesni savo veikloje.

Šiuos mokymus Kaune organizavo Lietuvos Caritas drauge su Kauno arkivyskupijos Caritu. Vasario mėnesį į tokius Lietuvos Carito mokymus rinksis Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijose veikiančių katalikiškų VDC atstovai. Panašius mokymus savo darbuotojams ir savanoriams praėjusių metų pabaigoje organizavo Vilniaus arkivyskupijos Caritas.

Kauno arkivyskupijos CARITO informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune