Kaune atsisveikinama su Sauliumi KELPŠU (1958–2012), Bažnyčios pogrindžio veiklos sovietmečiu aktyviu dalyviu, ilgamečiu Lietuvos Caritas bendradarbiu
Paskelbta: 2012-02-26 15:33:02

Kaune atsisveikinta su vasario 25 d. pas Viešpatį iškeliavusiu Sauliumi KELPŠU (1958–2012), ilgamečiu Caritas bendradarbiu, kuris sovietmečiu labai aktyviai dalyvavo Bažnyčios pogrindžio veikloje gindamas tikinčiųjų teises, kovodamas prieš jų persekiojimą ir tikėjimo laisvės varžymus.

Saulius labai drąsiai įsitraukė į pogrindžio veiklą: platino savilaidos leidinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, „Aušrą“, „Lietuvos ateitį“, buvo vienas faktinių vadovų bene gausiausios ir veikliausios Lietuvoje Petrašiūnų Eucharistijos bičiulių pogrindžio grupės, kuri KGB sekimo byloje buvo praminta „Atskalūnais“ (rusų k. „Otščepency“). Grupė daugino ir platino pogrindžio spaudą, nelegaliai rengė patriotinius vaidinimus jaunimui, studijavo krikščioniškąjį tikėjimą, Lietuvos istoriją, rinko parašus po protesto peticijomis sovietų valdžiai ir tarptautinėms institucijoms dėl sąžinės laisvės ir tautos teisių varžymo, gynė okupantų valdžios naikinamą Kryžių kalną, rėmė persekiojamus tikinčiuosius, patriotus.

Už šią kupiną rizikos ir pasiaukojimo veiklą Saulius nuolat buvo sovietų represinių organų tardomas, suiminėjamas, ne kartą patyrė fizinį smurtą“, – buvo rašoma Lietuvos Caritas nekrologe atsisveikinant su šios organizacijoje nuo pat jos atkūrimo 1989 metais dirbusiu  a. a. S. Kelpšu.

Laidotuvių Mišias vasario 28 d. Pal. Jurgio Matulaičio namų koplyčioje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kiti gausūs dvasininkai iš kelių vyskupijų bei vienuolinių kongregacijų. Homiliją pasakęs vysk. J. Boruta pabrėžė velionio Sauliaus Kelpšo ištikimybę Bažnyčiai sovietmečiu, jos persekiojimo metu, nuolatinį, kitus uždegantį pasiryžimą jai tarnauti tada ir tarnystę gerais darbais jos šiandienoje.

Po laidotuvių Mišių gausus būrys artimųjų, buvusių Eucharistijos bičiulių ir draugų, bažnytinių organizacijų darbuotojų palydėjo brangų šeimos tėvą, sūnų, brolį, bendražygį, bendradarbį Saulių Kelpšą į Petrašiūnų kapines.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune