Kovo 25 d. Viešpaties Apreiškimo šventėje – kvietimas į brolystę „Tėve mūsų“ malda
Paskelbta: 2020-03-24 10:25:21

Švenčiant Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę popiežius Pranciškus kviečia kovo 25 dieną (trečiadienį) 13 valandą Lietuvos laiku sukalbėti Viešpaties Jėzaus išmokytą maldą Tėve mūsų už klastingo viruso paveiktą žmoniją.

„Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą bendrai sukalbėti Viešpaties maldą Tėve mūsų kartu su Šventuoju Tėvu ir viso pasaulio krikščionimis trečiadienį 13 valandą Lietuvos laiku, maldaukime Dievo pagalbos mums ir visam pasauliui šiuo nelengvu metu“, – sako Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas (visą LVK pranešimą kviečiame skaityti >> ).

Šia malda į Tėvą kreipiasi viso pasaulio krikščionys, todėl popiežiaus kvietimas turi ekumeninį matmenį: „Tegu Viešpats išgirsta vieningą maldą visų savo mokinių, kurie rengiasi Prisikėlusiojo Kristaus šventei“, – kalbėjo popiežius.

Dievas yra mūsų Tėvas ne tik todėl, kad jis mus sukūrė, bet kur kas labiau dėl to, kad Apreiškimu ir ypač per Jėzų Kristų nuolat palaiko asmeninį santykį su žmonija. Kaip sergantis vaikas yra ramus, matydamas šalia savęs tėvus, taip ir mes esame paguosti, jausdami Viešpaties artumą.

Pandemijos pavojaus akivaizdoje į šią akciją kviečiame įsitraukti ir netikinčiuosius, nes negandos ir išbandymų dienos suvienija žmones bendram veikimui, padeda pajusti solidarumą ir suvokti, jog visi esame vieno Tėvo vaikai, o tai reiškia – broliai ir seserys.

Kauno arkivyskupijos informacija (parengta pagal Vatican News informaciją)

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune