100-ojo gimtadienio proga – šv. Jono Pauliaus II meilės Lietuvai atminimas, jo žodžiai ir balsas lietuviškai
Paskelbta: 2020-05-19 12:09:39

Nuotraukos – Kauno kurijos ir Jono Pauliaus II parapijos

Gegužės savaitgalį šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetį šventėme dar karantino sąlygomis, be didesnių sambūrių grįždami į jo lankytas vietas. Šv. Jonas Paulius II buvo paminėtas Kaune – arkikatedroje, Santakoje, Kunigų seminarijos bažnyčioje, Jono Pauliaus II parapijoje ir jo vardo katalikiškoje gimnazijoje, Jaunimo centre >> – bei Šiluvoje. Kauno kurijos kiemelyje bei Šiluvoje tomis dienomis apsilankiusieji galėjo gyvai išgirsti ir Jono Pauliaus II žodį čia, Lietuvoje, kur jis sveikino „brangius lietuvius“. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje atidaryta paroda apie šv. Joną Paulių II ir pal. Vladidislavą Bukovinskį >>.

Gegužės 17 d. sekmadienį pirmieji šv. Mišiose savo koplyčioje už jį padėkojo septintuosius metus arkivyskupijoje gyvuojanti Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija >>, kuri  puoselėja viltį ir deda pastangų pasistatyti erdvesnius maldos namus (pastatytu įspūdingo aukščio kryžiumi Šilainių mikrorajone jau pradėtas pirmasis bažnyčios statybos etapas).

Šio sekmadienio vidudienį šv. Jonas Paulius II paminėtas šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje, į kurią, švenčiančią 600 metų įkūrimo jubiliejų, 2013 m. gegužės pradžioje atkeliavo šventojo relikvijos – buvusio asmeninio popiežiaus sekretoriaus kardinolo Stanisławo Dziwiszo dovana. Relikvijos gerbiamos šoniniame altoriuje, o šventojo atvaizdą tapė lietuvis menininkas Paulius Juška (atvaizdas palaimintas 2014 m. gegužę, kai tų metų Atvelykyje įvyko Jono Pauliaus II kanonizacija).

„Šiandien popiežius Jonas Paulius II jau ateina į mūsų tarpą kaip šventasis, trokštantis, kad mūsų gyvenime ryškiau suspindėtų Kristaus šviesa. Panašiai, kaip apaštalas Petras šiandien mus ragina savo laiške: „Šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasiruošę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15). Šventieji visuomet rodo ne į save, bet į Dievą, kuris yra šventumo šaltinis. Tad ir šventojo Jono Pauliaus II gyvenimas ir tarnystė dėl pasaulio išganymo tepaskatina mus geriau pažinti Kristų, Jo evangeliją ir ją liudyti pasauliui“, – sakė arkikatedroje apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, be kita, Mišių homilijoje atkreipdamas dėmesį, jog šis popiežius, lankydamas žmones ypač pokomunistiniuose kraštuose, stiprino jų orumą, kad jie yra ne ideologinių mašinų sraigteliai, bet Dievo bendradarbiai.

Šv. Mišių dalyviai arkikatedroje buvo palaiminti šventojo relikvija kartu sukalbėjus Šv. Jono Pauliaus II litaniją.

Sekmadienio popietę į pagerbimą Santakoje, Popiežiaus kalnelyje (prie paminklo, kurijos darbuotojų papuošto Lietuvos ir Vatikano vėliavėlėmis), kurį 1993 m. rugsėjo 5 d. supo tūkstantinės minios, šventusios popiežiaus vadovaujamas šv. Mišias, pakvietė Jono Pauliaus II parapija bei gimnazija. Dėl oro šis paminėjimas buvo perkeltas į Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią. Joje parapijos klebonas bei gimnazijos kapelionas kun. Andrius Alminas atkreipė dėmesį, jog Jonas Paulius II kitados šventuosius vadino Bažnyčios jaunystės liudytojais, ateities žmonėmis, tačiau šiandien jis ir pats yra patrauklus ir įkvepiantis šventasis mūsų kartai, ypač jaunimui.

Parapijos ir gimnazijos atstovai vadovavo Gailestingumo vainikėliui už savo bendruomenes, Kauną ir Lietuvą. Vyskupo A. Jurevičiaus mintimi, pats Jonas Paulius II mokė apie Dievo Gailestingumą ir jį konkrečiai paliudijo, kai atleido pasikėsinusiam jį nužudyti ir sunkiai sužeidusiam kitos religijos ir kultūros žmogui. Seminarijoje į šį jaunatvišką paminėjimą susirinkusius kardinolas Sigitas Tamkevičius palaimino šv. Jono Pauliaus II relikvija.

Visai netikėtai gegužės 18-ąją Kauno arkivyskupija įsitraukė į tarptautinę maldą – gimtadienio puokštę popiežiaus gimimo šimtmečiui. Kartu su beveik 200 šventovių Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Ukrainoje, JAV, netgi Afrikos žemyne ir kitur į maldos puokštę (nr. 126 ir 127) „įsirašė“ ir Kauno arkikatedra bei Šiluvos bazilika, kuriose tą vakarą buvo aukojamos šv. Mišios dėkojant Dievui už popiežiaus tarnystę Bažnyčiai.

Šiose Mišios kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė melstis už didžiausią moderniųjų laikų Jėzaus liudytoją. Ganytojas priminė popiežiaus biografiją ir sakė jog Jonas Paulius II įeina į Bažnyčios istoriją ir kaip vienas iš didžiausių ir ryžtingiausių popiežių. Jo pontifikato metu buvo surengta 1000 bendrųjų audiencijų, priimta maždaug 900 valstybių bei vyriausybių vadovų. Popiežius aplankė 630 miestų 129 šalyse, pasakė maždaug 2400 kalbų ir nukeliavo daugiau nei 1,2 mln. kilometrų.

Mums ypač brangus jo solidarumas su „tylos Bažnyčia“ Rytų Europos kraštuose, taigi ir Lietuvoje. Kardinolas atkreipė dėmesį, jog per savo inauguracijos iškilmes popiežius Jonas Paulius II sveikinimo žodį tarė ir lietuviškai: „Mano nuoširdus sveikinimas broliams lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui.“ (Visą kardinolo homiliją kviečiame skaityti čia >>).

Šiluva, 1993 metų rugsėjo 6 d. buvusi popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo vizito kelyje, taip pat paminėjo šventojo 100-metį šv. Mišiomis, nuotraukų paroda bei vaizdo reportažu, kuris aidėjo Šiluvos aikštėje. Šv. Mišiose su dėkingumu už šį apsilankymą prisimenant šventąjį popiežių, jis minėtas kaip tėvas, kuris skubėjo pas savo vaikus, spindėjo žmogiškumu, siekiu sujungti ir sutaikinti skirtingų įsitikinimų, religijų žmones.

 

Daugiau nuotraukų Šv. Jono Pauliaus II parapijos albume >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune