Seminaras apie parapijų misijas ir jų esminę žinią – Dievo meilę (2020 06 10)
Paskelbta: 2020-06-11 17:49:51

Parapijų bendradarbių ugdymo seminarų rengėjai birželio 10 d. vakarą sukvietė parapijų misijų koordinatorius. Negausus dalyvių būrelis turėjo galimybę ne tik pasiklausyti pranešėjų, bet ir pasidalyti savo patirtimi bei padiskutuoti, kas yra misijos parapijose.

Seminaro „Dievo meilė – kaip tuo turiu dalintis?“ pradžioje atsiskleidė skirtingas susirinkusiųjų supratimas apie misijas. Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė tai apibendrino ir sudėjo akcentus, kad misijos parapijose yra dviejų krypčių: vidinės, skirtos jau esantiems Bažnyčioje, kad nuolat atnaujintų savo tikėjimą, ir išorinės, skirtos parapijiečiams, kurie yra toli nuo Bažnyčios, juos pakviečiant ateiti. Todėl ir misijų būdai bus labai skirtingi, nes svarbu įsivardyti ir apsibrėžti, kokiai grupei jos yra skirtos, kokie šios grupės poreikiai, kaip pasiekti grupės žmones. Bet svarbiausia yra misijų turinys. Visos misijos neša esminę žinią – Dievo meilę, kurią norime perduoti kitiems.

Sielovados programų koordinatorei pritarė ir misionierius kunigas Rastislavas Dluhý CSsR, kad misijos pirmiausia yra širdis ir meilė, o tik paskui metodai. Jei pats išgyvenai Dievo meilę, rasi būdą ir kalbą, kaip šią žinią perduoti kitam. Nėra kažkokio vieno geriausio ar veiksmingiausio evangelizacijos metodo. Patys įvairiausi būdai klostėsi per visą žmonijos tikėjimo kelionę – nuo Senojo Testamento pranašų iki Jėzaus ir apaštalų, nuo Dykumos tėvų iki šių dienų. Yra tūkstančiai Evangelijos skelbimo būdų.

Kunigas Rastislavas pasidalijo redemptoristų organizuojamų misijų Slovakijos parapijose patirtimi. Misijos vyksta aštuonias dienas, kartu su redemptoristais visada misijose tarnauja ir pasauliečiai. Vyksta ilgas pasirengimas, daug bendros ir asmeninės maldos. Naudojami įvairūs būdai – pantomima, muzika, medija ir kt., kad būtų pasiektos kuo įvairesnės žmonių grupės parapijose – nuo vaikų iki senelių, nuo intelektualų iki įkalinimo įstaigose esančių ir pan. Misijų metu bažnyčia atveria duris ir įvairiausiais būdais kviečia visus parapijiečius ateiti pokalbio ar net viso gyvenimo išpažinties, o gal tik uždegti žvakelę ir trumpai pabūti, kol vyksta Švč. Sakramento adoracija ir skamba šlovinimo giesmės. Esminis misijų parapijose tikslas padėti parapijiečiams susitikti su Viešpačiu.

Kunigas Rastislavas priminė, kad mes dažnai galvojame, jog seniau keistais būdais skelbti savo tikėjimą kitiems buvo lengva, o mums šiandien yra labai sudėtinga ar keista ir netinkama. Tai netiesa. Skelbti tikėjimą visada buvo ir bus didelis iššūkis. Misionieriams nereikia būti aktoriais ar mokėti stovėti ant galvos, sakė kunigas Rastislavas. Visi mes turime dovanas ir charizmas, tad svarbu jomis naudotis ir būti savimi, būti autentiškiems. Galbūt kažkam reikia būtent tavo liudijimo, o ne labai geros kunigo pasakytos homilijos. Visi esame pakviesti būti misionieriais.

Parapijų bendradarbių ugdymo seminarų ciklas tęsiasi. Daugiau informacijos >> 

Renata Dubauskienė
Misijų projektų koordinatorė

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune