Jaunimo lyderiai ir vadovai pakviesti į SPA (Sielovados pagalbininkų akademiją) (2020 09 12)
Paskelbta: 2020-09-22 17:21:29

Rugsėjo 12 d. įvyko pirmoji Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro SPA – Sielovados pagalbininkų akademija. Tai iniciatyva, kurios tikslas – stiprinti parapijoje tarnaujančių katechetų, jaunimo vadovų ir jaunimo lyderių kompetencijas bei skatinti parapijų tarpusavio bendradarbiavimą.

Akademija vyko ypatingu laiku, švenčiant didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. „Jūs esate Viešpaties svajonė ir jos išsipildymas. Mergelė Marija troško, kad čia, Šiluvoje, būtų garbinamas Dievo Sūnus“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, džiugiai sveikindamas jaunimo vadovus, katechetus ir jaunimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo impulsą išklausiusi auditorija dalijosi į dvi dalis. Jaunimo vadovai kartu su sese Evelina Lavrinovičiūte MVS narpliojo temą „Kodėl priėmę Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliai nelieka Bažnyčioje?“ Jaunimo lyderiai kartu su seminaristu Mantu Jakštu analizavo temą „Kataliko vientisumas: žinios, moralė, liudijimas“. Svečių mokymus pratęsė Jaunimo centro darbuotojai, supažindinę su keliais naujais metodais, lengvai pritaikomais dirbant parapijoje ar mokykloje.

Vakaro šv. Mišioms vadovavęs Vilniaus arkivyskupijos augziliaras, LVK jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Darius Trijonis taip pat kreipėsi į jaunus žmones, prašydamas: „Padėkite Bažnyčiai būti jaunai,“

Akademijos pabaigoje vyko gardi pažintis su „Mano guru“. Tai tikrai daugiau nei vakarienė. „Mano Guru“ – vienas pirmųjų socialinių verslų Lietuvoje. Kavinėje įgyvendinama asmenų, išėjusiųjų iš laisvės atėmimo vietų ir priklausomų, baigusių reabilitacijos programas, integracija į visavertį visuomenės gyvenimą ir darbo rinką. Unikali idėja dar ir labai skani!

Akademija užbaigta kvietimu į rugsėjo 29 d. 18 val. vyksiantį nuotolinį susitikimą. Jame bus pristatoma nauja nuotolinė katechezė bei kiti įrankiai, skirti darbui interneto platformose.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune