Baigiant Advento kelionę – malda už medikus ir ligonius (2020 12 23)
Paskelbta: 2020-12-24 13:08:27

Užbaigiant trečiadieniais visą gruodį vykusias Advento rekolekcijas ir visai artėjant link Šventų Kalėdų, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kurijos koplyčioje gruodžio 23 d. vakarą aukojo šv. Mišias. Jose melstasi už šį pandemijos metą pasiaukojamai tarnaujančius medicinos darbuotojus, jų sveikatą, šeimas bei artimuosius, taip pat už visus sergančius žmones, kuriuos palietė koronaviruso infekcija ar kamuoja kiti sveikatos sutrikimai. Šia malda jungtasi į visų Lietuvos vyskupų maldą tomis pačiomis intencijomis vyskupijų kurijų koplyčiose, o Vilniuje – Aušros Vartų koplyčioje, iš kur 16 val. vyko šv. Mišių transliacija visai Lietuvai.

Rekolekcijų vakare jau šventiškai papuoštoje kurijos koplyčioje pagarbintas Švenčiausiasis Sakramentas, o prieš šv. Mišias arkivyskupas vedė konferenciją.

„Tai, kas dabar vyksta, gali mus išgąsdinti, bet turime pagrindą – Jėzaus žodžius, Jo Gerąją naujieną“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, drąsindamas Jėzaus kvietimu į šventą gyvenimą. Ar galima tai pasiekti savo jėgomis? Pasak ganytojo, tai įmanoma tik su Dievo pagalba, tik uždegant „žalią šviesą“ Jo veikimui.

Konferencijoje, remiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Gaudete et exsultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje, buvo apžvelgti penki čia aptarti aspektai – krikščionio ištvermingumas, romumas, džiaugsmas, humoras, drąsa ir užsidegimas, bendruomeniškumas ir nuolatinė malda. Šie aukšti tikslai, kurių siekiant veriasi šventumo kelias, padeda įveikti puikybę, nesusireikšminti, įsiklausyti į kitą ir į Viešpatį, turėti širdies giedrumą, brolių ir seserų pagalbą ir kt

Vėliau sakydamas šv. Mišių homiliją arkivyskupas atkreipė dėmesį į Evangelijoje pagal Luką minimą šv. Joną Krikštytoją, kuris turėdamas gerą namų aplinką vis dėlto pasitraukia į dykumą, kad įsiklausytų į Dievo balsą. Šv. Krikštytojo asmuo kalba apie apie išėjimą į dykumą iš patogaus būvio, širdies apvalymą, nuolankumą, tarnavimą ir tiesą

Užbaigdamas liturgiją, arkivyskupas dėkojo sielovados bendradarbiams už Advento kelionę kartu. Linkėjo būti bendrystėje ir šiose kitokiose Kalėdose, kuriose gimusio Jėzaus artumui, Jo paguodai nėra kliūčių.

Gruodžio 24 val. 19 val. arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vadovaus Piemenėlių Mišioms. Tiesioginės transliacijos >>

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune