Valstybės atkūrimo dieną – malda už Lietuvą ir padėka savanoriams priimant jiems skirtą Kauno m. apdovanojimą (2021 02 16)
Paskelbta: 2021-02-16 21:29:14

Nuotraukos – Juozo Kamensko (I), Palemono parapijos (III) bei vaizdo įrašo stop kadras (II)

Vasario 16-osios rytmetį arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vadovavo šv. Mišioms mūsų laisvės simboliu tapusioje šventovėje – paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Sveikindamas valstybės šventės proga arkivyskupas pabrėžė, jog laisvės kelyje turime nepamesti kantrybės ir vilties. Šis padrąsinimas ateina ir iš praeities didžių asmenybių.

Viena jų buvo Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius (jo 220-ojo gimtadienio proga Kauno arkikatedroje vasario 16-ąją buvo galima aplankyti palaidojimo kriptą). Arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į didį vyskupą, kuris per 25 tarnystės metus stipriai išjudino tautinę ir religinę dvasią. Įšventino daugiau kaip 500 kunigų, pastatė 50 bažnyčių. Visiems žinomi gausūs grožiniai ir religiniai jo tekstai. Nuo 1864 metų caro valdžios ištremtas iš Varnių vyskupas Motiejus Valančius gyveno Kaune ir buvo palaidotas arkikatedros kriptoje.

„Mokykimės iš šio didžio asmens užsidegimo ir meilės Lietuvai“, – sakė arkivyskupas, kviesdamas visus atsiliepti į Dievo malonę – projektą kurti laisvę mūsų Tėvynėje ir perduoti ją ateities kartoms.

Arkivyskupas padėkojo už visų maldą prašant Dievo pagalbos eiti laisvės keliais. Vasario 16-osios rytmetį Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (mažojoje) baigėsi 40 val. Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“ už Tėvynę Lietuvą..

Vasario 16-osios proga surengtoje miesto apdovanojimų „Aš – dalis Tavęs“ ceremonijoje (buvo transliuojama televizijos renginyje „Laisvės alėja“) Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris yra LVK Socialinių reikalų tarybos bei Kauno arkivyskupijos CARITO pirmininkas, priėmė apdovanojimą „Šviesios šalies“ nominacijoje, skiriamą pandemijos meto savanoriams ir nevyriausybinėms organizacijoms.

Šia proga arkivyskupas išreiškė džiaugsmą ir pasididžiavimą priimti tai savanorių vardu, tarė „ačiū“ žmonėms, kurie  ištiesė kitiems ranką, dovanojo širdis. „Tešviečia Tėvynė savanorystės dvasia“, – sakė arkivyskupas K. Kėvalas.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune