Pelenų trečiadienio kvietimas į maldos ir meilės laikyseną (2021 02 17)
Paskelbta: 2021-02-17 21:20:12

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai

„Gavėnios kelionė skirta ne tik mūsų širdims atsiversti, rengtis šventoms Velykoms, bet ir priimti Dievo meilę, kad kiekvienas būtų tinkamas priimti Dievo karalystę, ruoštųsi jai pasninku, malda ir išmalda“, – sakė arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Kauno arkikatedroje, iš kurios arkivyskupijos kanalais vasario 17 d. vakarą buvo transliuojama Pelenų trečiadienio liturgija. Ji dar buvo švenčiama karantine ir pamažu kaip tik nuo šios dienos sugrįžtant į bažnyčias, atveriamas žmonių maldai pagal saugumo reikalavimus.

Prieš šią liturgiją arkivyskupo katechezėje buvo apžvelgta popiežiaus Pranciškaus Žinia šių metų Gavėniai.  Arkivyskupas atkreipė dėmesį į dabar išgyvenamą laiką – Viešpaties sustabdymą, „štilį“, kad labiau įsijaustume į save, artimuosius, daugiau pabūtume namuose. Kaip ir ši mus ištikusi pandemijos situacija, Gavėnios kelionė mokys nuolankumo, kad ne viską „reguliuojame“, kad dar tebesame „pirmokai“ Šventojo Rašto pažinime, kad trūksta paprastumo ir meilės laikysenos, įkvėpimo „šį gyvenimą daryti Jo artumo ir paguodos aplinka“.

Liturgijos pradžioje buvo pašventinti pelenai ir jais barstomos galvos – pasak arkivyskupo, taip priimant ne tik žmogiškąjį savo trapumą, bet ir ženklą atsiverti Viešpačiui. Apeigas lydintys žodžiai šiemet buvo tariami bendrai visiems žmonėms.

„Šis laikas – ne savitikslis, jis veda į Viešpaties Velykų slėpinį“, – vėliau homilijoje sakė arkivyskupas Kęstutis, ragindamas daryti Gavėnios „namų darbus“ – suvaldyti savyje tai, kas atitveria nuo Dievo, leistis į vidinę kelionę pagal Dievo žodį: nebūti paniurusiems kaip veidmainiai, nesipuikuoti, nesusireikšminti.

„Liturgija šiandien primena tikrąjį mūsų identitetą – taip, esame dulkės, tačiau ir labai išaukštini – iš Viešpaties malonės mumyse gali šviesti Jo atvaizdas“, – sakė ganytojas palydėdamas į Gavėnią.

Prasidedant atgailos metui Visuotiniuose maldavimuose, be kita, melsta kantrybės nuodėmklausiams, išminties – pamokslininkams, Dievo pagalbos – traukiantiems iš klaidų kitus, kad patys netaptų atmestini.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune