Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje gilintasi į vienišumo problemą (2021 03 09)
Paskelbta: 2021-03-09 16:22:24

Kovo 9 d. nuotoliniu būdu vykusioje Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje gilintasi į vienišumo problemą.

Bendra malda nuotolinę konferenciją pradėjęs Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius pristatė konferencijos svečius – Kauno arkivyskupijos Carito direktorių Arūną Kučiką ir jo pavaduotoją Militą Žičkutę-Lindžienę.

Sveikinimo žodį taręs A. Kučikas atkreipė dėmesį, jog svarbu skirti artimo ir mūsų pačių vienišumą. Kartu vienišumas vis dėlto dar nereiškia vienatvės. Dažnai vienišumą lemia ir kitų žmonių elgesys. Vienišumo problemą labai išryškino pandemija.

Pasak Carito vadovo, Lietuvai tenka antra vieta Europoje pagal gyvenančių po vieną žmonių skaičių. Tendencijos keičiasi. Žmogus gali gyventi vienas, bet nesijausti vienišas, ir atvirkščiai. Vienišumas dažnai priklauso nuo neišklausymo, nepalaikymo. Reikia keisti požiūrį, o tai nėra paprasta. Aplinka, kurioje gyvename, irgi gali skatinti susvetimėjimą.

Vėliau buvo aptarta, kaip konkrečios žmonių grupės – jaunuoliai, vidutinio amžiaus žmonės, šeimos, senjorai, patiriantieji socialinę atskirtį, išgyvena šį periodą. Buvo pristatytos Klaipėdos Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijoje vykdomos karitatyvinės veiklos sprendžiant vienišumo problemą.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija 

 

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune