Gavėnios kelionę rekolekcijose tęsė karitatyvinės misijos bendradarbiai (2021 03 10)
Paskelbta: 2021-03-11 17:27:25

Gavėnios kelionę su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu tęsia sielovados bendradarbiai, kurie atskiromis grupėmis pagal savo tarnystes yra kviečiami į trečiadienio konferencijų ir maldos susitikimus arkikatedroje.

Kovo 10 d. rekolekcijose su karitatyvinės misijos bendradarbiais buvo apmąstyta arkivyskupo pasiūlyta vilties tema. Ganytojo kvietimu, Eucharistijoje melstasi už žmones, kurie sėja viltį praktiniais artimo meilės darbais, tarnaudami Carite, taip pat ir už tuos veiklos bendražygius, kurie darbuojasi ir tarnauja žmonėms kitose socialinės srities institucijose bei organizacijoje.

Šiam Gavėnios trečiadieniui maldavimus parengę arkivyskupijos bei Lietuvos Carito bendradarbiai į juos, be kita, įtraukė maldą už Bažnyčios liudijamą Jėzaus meilę silpniesiems, už visus vargstančius bei vienišus žmones, kad jų viltį ir pastangas gyventi stiprintų Viešpaties artuma, taip pat už nukentėjusius nuo pandemijos, už visus geradarius, remiančius paramos bei labdaros veiklas.

Konferenciją vedęs arkivyskupas Kęstutis sakė, jog viltis yra labai svarbi dorybė. Tačiau Lietuva pagal gerovės indeksą ir žmonių pasitenkinimą esamomis gyvenimo sąlygomis yra gana žemoje vietoje tarp kitų šalių. Tyrėjų nuomone, esame visuomenė, gana pesimistiškai vertinanti savo šalies tikrovę ir pasiekimus.

Pasak arkivyskupo, iš tiesų galime nusidėti vilties neturėjimu, jei valingai prarastume pasitikėjimą Dievu, apimtų neviltis, kad nieko negalime pakeisti. Tačiau tai nėra krikščionio laikysena. Viltis ateina iš Dievo malonės. Žmogaus turi pasirinkimą – perkeisti širdį, kad ji taptų atviresnė Dievui.

Ganytojas ragino būti vilties žmonėmis ir patarė, kaip stiprinti viltį. Tai malda bei veikla įveikiant vidinį pasipriešinimą ką nors keisti, taip pat prisiminti paskutinį teismą – kad paskutinį žodį žmogaus istorijoje visada taria Viešpats.

Pagarbinus išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą ir juo palaiminus, arkivyskupas vadovavo Eucharistijos šventimui kartu su koncelebruojančiu kunigu Artūru Kazlausku. Giedojo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės šlovintojai.

Sakydamas homiliją ganytojas palietė įstatymų laikymąsi, primindamas, kad izraelitų pagarba įstatymams kildavo iš Viešpaties autoriteto. Prigimtiniai Dievo įsakymai yra žmogų gelbėjantį ir į dangų kreipianti jėga; jie sukurti apsaugoti ir žmogui, ir visuomenei. Pats didžiausias įsakymas – mylėti vieniems kitus. Visa tai kreipia ir garantuoja, kad Dievo karalystė gali būti pasiekiama.

Rekolekcijos trečiadienių vakarais yra tiesiogiai transliuojamos iš arkikatedros. Jose nuotoliniu būdu (ir gyvai, tačiau atsižvelgiant į karantino apribojimus) kovo 17 d. laukiamos šeimos bei šeimų sielovados bendradarbiai.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune