ARKIVYSKUPIJOS ganytojų velykiniai (vaizdo) sveikinimai: „Tai mums dovanota viltis.“
Paskelbta: 2021-04-03 15:29:35

Arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: „Tai mums dovanota viltis.“

„Viešpaties mums padovanota viltis, įkvėpimas, kuris turi keisti gyvenimą, visos Bažnyčios šiandien yra švenčiama. Tai centrinė mūsų tikėjimo žinia, gyvenimą keičianti tikrovė. Įspūdinga, kokie dalykai vyko su mokinių širdimis, kai jie, šį įvykį pamatę, tiesiog buvo perkeisti. Liūdesys, nerimas, nusiminimas, staiga tapo džiaugsmu, ramybė ir paguoda“, – be kita, sako arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS, linkėdamas šventų Velykų nuotaikos, lydinčios per gyvenimo dienas.

Žr. vaizdo sveikinimą

 

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ: „Išlikti kupiniems meilės ir krikščioniško optimizmo.“

„Sveikinu visus Jėzaus draugus, susibūrusius į tikinčiųjų šeimą“, – sako kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ ir savo sveikinime linki, nepaisant visų mūsų dienų negandų, išlikti viltingiems, kupiniems meilės bei krikščioniško optimizmo. 

 Žr. vaizdo sveikinimą

 

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „ Geroji žinia ypač šiandien.“

„Jėzus mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Jo prisikėlimas yra ta geroji žinia, kuria dalinamės per šventąsias Velykas. Ir jos iš tiesų mums labai reikia, ypač šiais metais, kai esame sudirgę, pasimetę, suvaržyti“, – sako arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ, linkėdamas visiems gražių šventų Velykų.

 Žr. vaizdo sveikinimą

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune