Virtualioje parodoje – mūsų arkivyskupijos istorijos akimirkos
Paskelbta: 2021-04-04 13:59:16

„Šių metų Velykose, brangieji, švenčiame svarbų naujo gyvenimo dovanojimo įvykį. Prieš 95 metus 1926 m balandžio 4 d. popiežius Pijus XI apaštališkąja konstitucija Lituanorum gente paskelbė įkuriantis savarankišką Lietuvos bažnytinę provinciją. Šiuo potvarkiu drauge su kitomis Lietuvos vyskupijomis buvo įsteigta ir Kauno arkivyskupija. Dėkojame Gerajam Viešpačiui už šią naują pradžią bei Kauno arkivyskupijos gyvavimo istoriją, kurioje įvairiais būdais skleidėsi Kristaus Velykų slėpinys“, – sakė arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, dalydamasis šia žinia su arkivyskupijos bendruomene savo velykiniame žodyje.

1918 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomą valstybę, jos sienos nesutapo su egzistavusių vyskupijų ribomis. Lietuvos bažnytinė administracinė struktūra buvo reorganizuota, ir 1926 m., remiantis popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“, įkurta Lietuvos bažnytinė provincija ir kartu metropolinė Kauno arkivyskupija.

Kauno arkivyskupijos muziejus šiai progai parengė virtualią parodą, kurią kviečiame pažiūrėti https://www.kamuziejus.lt/virtualiparoda. Paroda taip pat eksponuojama ir arkikatedroje.

Apie ypač veržlų arkivyskupijos gyvavimo laikotarpį iki sovietų okupacijos kviečiame skaityti ir čia https://kaunoarkivyskupija.lt/istorija/nepriklausomybe/

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune