Adventines rekolekcijas užbaigiant: gyventi trokštant dorybių (2021 12 22)
Paskelbta: 2021-12-23 12:11:16

Gruodžio 22-ąją, kai jau visai nebe už kalnų šv. Kalėdos, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vadovavo paskutiniam adventinių rekolekcijų vakarui arkikatedroje. Per visus Advento trečiadienius, vakarais, po dienos rūpesčių ir darbų, ganytojas kvietė stabtelėti ir skirti valandėlę Eucharistijos adoracijai, pasiklausyti jo vedamos konferencijos minčių bei švęsti šv. Mišias.

Vis labiau artėjant šventėms, rekolekcijų vakarai vis pilnėjo žmonių. Ne vienas čia užsuko ir priimti Sutaikinimo sakramento. Į šiuos vakarus ypač buvo kviečiami aktyviai tarnaujantieji arkivyskupijos bendruomenėje įvairiose  – karitatyvinės artimo meilės, jaunimo ir jo ugdymo, šeimų stiprinimo – srityse. Rekolekcijos buvo transliuojamos ir sulaukė dėmesio virtualioje erdvėje.

Gruodžio 22-osios vakaro konferenciją arkivyskupas Kęstutis skyrė dorybių temai, pabrėždamas, kaip svarbu krikščioniui ne tik vertybės, bet ir dorybės. Svarbu jų trokšti ir jas ugdytis – tai yra ugdytis dvasios gebėjimus kaip polinkį daryti gera, daryti tai, kas teisinga. Geri veiksmai įgauna įpročio galią.

Arkivyskupas apibūdino prigimtines dorybes ir šiuo laiku ypač pabrėžė dieviškąsias: tikėjimą, viltį ir meilę. Tikėjimo malonė reiškia ir pasitikėjimą tais, kurie jį paliudijo kankinyste. Viltis kalba apie tai, kas ateina ir kas dar bus (kaip meldžiame„Teateinie Tavo karalystė“), ir apie tai, kas yra dabar. Ganytojas patarė įžvelgti viltį, gerus dalykus bet kokiomis aplinkybėmis – tokia yra krikščioniška viltis. Meilės dorybė aprėpia visas dorybes, ir ji realizuojasi veiksmu, visu žmogaus gyvenimu.

Šioje konferencijoje paraginta praktikuoti dorybes šeimose, darbe, studijose, prašyti Viešpaties pagalbos stiprinti tikėjimą, viltį ir meilę.

Suteikęs palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu arkivyskupas vėliau aukojo šv. Mišias, pavadindamas jas tarsi besitęsiančiomis Kalėdomis, kai Viešpats vis ateina į žmonių tarpą per Dievo žodį bei Eucharistiją.

Tą vakarą buvo pasveikinti ypač mokytojai ir katechetai, kurie dovanoja jaunimui ir savo patirtį, ir Išgelbėjimo žinią. Būti mokytoju – tai būdas sekti Jėzų. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune