Karmėlavos Šv. Onos parapija mini įsteigimo 500 metų jubiliejų. Tituliniai atlaidai (2021 07 25)
Paskelbta: 2021-07-17 15:00:01

Liepos 25 d. (sekmadienį) Karmėlavos Šv. Onos parapija kviečia į titulinius atlaidus, kuriuose bus paminėtas ir parapijos įsteigimo 500 metų jubiliejus..

Iškilmingos šv. Mišios 12 val. Karmėlavos parapijos koplyčios šventoriuje.

Pirmoji bažnyčia ir parapija Karmėlavoje įkurta įkurta apie 1521 m. XVII a. vid. Rusijos kariuomenė, žygiavusi į Kauną, pakeliui degino medines bažnyčias. 1655 m. sunaikino ir Karmėlavos bažnyčią. Vėlesnė pastatyta 1768 m.

Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m. Karmėlavos bažnyčia sudegė. Maldos namai buvo įkurti buvusiame klebonijos pastate, Išlikę barokiniai šventoriaus vartai.

Bažnyčios istorijos akimirkos, žr. čia >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune