Jonavoje penktą kartą startuoja ALFA kursas (2013 09 22)
Paskelbta: 2013-09-30 11:37:31

Rugsėjo 22 dieną naujus mokslo metus pradėjo Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos Sekmadieninė mokykla. Pastaroji jau penktą kartą kviečia pasiruošti sakramentiniam gyvenimui Jonavos vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius.

Minėtą sekmadienį vyko Sekmadieninės mokyklos atidarymas, jame didelis dėmesys skirtas jaunimui. Pastarasis savo tikėjimo stiprinimo kelionę pradės dalyvaudamas specialiame Alfa kurse, po kurio lauks pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui programa.

Alfa – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesiomis ir kviečiama rasti vis artimesnį santykį su Kristumi. Čia yra galimybė pasidalyti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas. Alfa kursas plačiai pasklidęs po pasaulį, šiuo metu kasmet vykstantis daugiau kaip 160 pasaulio šalių.

Sklandžiam kurso vedimui užtikrinti reikalinga nemaža savanorių komanda. Šiemet įgyvendinti Alfa veiklą padės daugiau kaip 20-ies savanorių grupė, iš jų dauguma – patys ruošęsi Sutvirtinimo sakramentui ankstesniais metais ir išklausę Alfa kurso programą. Didžiąją dalį savanorių sudaro dar besimokantys rajono mokyklose ar studijuojantys jaunuoliai. Pastariesiems pirmose šv. Mišiose Sekmadieninės mokyklos jaunimui buvo suteiktas iškilmingas palaiminimas.

Po šv. Mišių tiek Alfa kursą pradedantys lankyti jaunuoliai, tiek jų tėveliai buvo pakviesti į parapijos salę. Čia jų laukė svečias – pranciškonų vienuolis, kunigas brolis Paulius Vaineikis iš Pakutuvėnų (Plungės r.). Ilgametę evangelizacijos patirtį turintis dvasininkas bendravo su jaunimu šiuolaikiškai pristatydamas išganymo istoriją. Jaunimo dėmesį prikaustęs br. Paulius ragino nesigėdyti savo tikėjimo ir permąstyti savo gyvenimą, ieškant atsakymų į klausimus, jaunam žmogui keliančius nerimą: kokia gyvenimo prasmė? Ar aš laimingas? Ar mane kažkas myli ir, jei taip, kas? Brolio Pauliaus išsakytas mintis tęsė Alfa kurso savanorių liudijimai – jauni žmonės atvirai dalijosi savo gyvenimiškomis istorijomis, sustiprinusiomis tikėjimą ir padėjusiomis atrasti Dievą.

Kitą sekmadienį Alfa kursą pradėjusiems lankyti jaunuoliams parapijoje rengiama speciali susipažinimo šventė. Nespėjusieji užsiregistruoti rengtis Sutvirtinimo sakramentui dar gali tą padaryti, kreipdamiesi į Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos Sekmadieninę mokyklą.
 

Birutė Steponavičiūtė,
Alfa kurso jaunimui koordinatorė Jonavoje
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune