Popietė vaikams „Meilė artimui“ Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje (2014 02 15)
Paskelbta: 2014-02-18 12:28:41

Vasario 15 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas, vadovaujamas reikalų vedėjos Elenos Antanavičienės, kartu su jaunimu surengė socialiniai remtinų šeimų vaikams popietę „Meilė artimui“.

Vaikučius pasveikino parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis. Vaikai kartu su jaunimu piešė plakatą, žiūrėjo filmą, žaidė žaidimus. Popietė baigėsi pietumis, kaip ir įprastą šeštadieniais.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune