Carito vizitacija Kauno Palaimintojo J. Matulaičio parapijoje (2014 06 10)
Paskelbta: 2014-06-13 14:33:21

Birželio 10 d. Kauno arkivyskupijos Carito reikalų vedėja ses. V. Maknauskaitė ir pavaduotoja O. Virbašiūtė apsilankė Pal. J. Matulaičio parapijos Carite, susitiko su parapijos klebonu kun. D. Lukonaičiu, Carito vadove E. Antanavičiene ir karitietėms. Parapijoje darbuojasi 12 karitiečių. Grupė darni, aktyvi, atsiliepianti į parapijoje esantį vargą. Karitietės lanko ligonius, savaitgaliais rūpinasi beglobių vaikų užimtumu ir maitinimu, stovyklų, švenčių organizavimu, labdaros rinkimu ir dalijimu. Vadovės E. Antanavičienės iniciatyva, kuri yra tikybos mokytoja, suburta jaunų karitiečių grupelė. Jaunieji karitiečiai aktyvūs įvairių akcijų, švenčių pagalbininkai. Užmegzti ryšiai su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centru.

Susitikimo metu Carito reikalų vedėjos pavaduotoja O. Virbašiūtė pasidalijo mintimis iš Carito dokumentų – tai gairės, kuriomis vadovaujamasi karitatyvinėje veikloje, aptarti tolesni darbai.

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune