Liepos mėn. Ruklos parapijoje – pamaldų laiko pakeitimai
Paskelbta: 2014-06-27 16:20:27

Iki liepos mėn. 20 dienos Ruklos kapelionai bus išvykę. Liepos mėnesį užtarimo malda nevyks.

Ypatingais atvejais kreiptis į Jonavos Šv. Jono parapijos raštinę (Chemikų g. 136, Jonava), tel. 8-685-1100;  į Šv. Jono parapijos kleboną kun. Giedrių Maskolaitį, tel. 8-684-47470;

arba į Kavarsko parapijos kleboną kun. Norbertą Martinkų, tel. 8-601-64444.

Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys turi kreiptis į Lietuvos kariuomenės ordinariato vadovybę: KATT 25525, tel. +370 680 65 525, +370 706 80 525

ŠV. MIŠIŲ TVARKA 2014 m. LIEPOS MĖNESĮ

Liepos 6 d. (sekmadienis)

14 val. – šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje (Mokomajame pulke šv. Mišių nebus).

Liepos 13 d. (sekmadienis)

14 val. - šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje (Mokomajame pulke šv. Mišių nebus).

Liepos 20 d. (sekmadienis)

9 val. šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje.
11 val. Šv. Mišios Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke.

Liepos 27 d. (sekmadienis)

9 val. šv. Mišios Ruklos Šv. Dvasios parapijos koplyčioje.
11 val. šv. Mišios Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke.
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune