Labūnavos parapijos piligriminės kelionės
Paskelbta: 2014-10-06 16:31:57

Atšventusi miestelio 650-ąjį jubiliejų 4 dienų dokumentine, menine, pramogine programa, vadovauta Ryto Kretavičiaus ir Ritos Karnilavičienės, bei Šv. Onos atlaidais, giedant drauge su sakralinės muzikos ansambliu „Giesmė“, vadovaujamu Kėdainių kultūros premijos laureato Z. Bernadišiaus, Labūnavos Dievo Apvaizdos parapija, kurios branduolį sudaro vargonininkės Jolantos Stašinskienės vadovaujamas 11 choristų, smuikininkų, akordeonistų, klavišininkų bažnyčios ansamblis, su savo klebonu kunigu Skaidriumi Kandratavičiumi po Žolinės išvyko į pirmąją piligriminę kelionę.

Jos metu už savo šeimas ir parapijos šeimyną melstasi, giedota Krokuvos bažnyčiose, Dievo Gailestingumo šventovėje, lankyti ir pagerbti Lietuvos valdovų palaikai bei bučiuoti šv. Kryžiai aukštųjų Tatrų Zakopanėje, Šv. Jono Pauliaus II šventovėje ir ant Giewont'o kalno (2 km virš jūros lygio).

Antroji piligriminė kelionė įvyko Sopulingosios Dievo Motinos šventėje per Šiluvos atlaidų Kėdainių dekanato dieną, giedant 8 val. šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje ir su vienuoliais Akatistą, meldžiantis už parapiją, vyskupiją, taiką širdyse, šeimose ir pasaulyje. Išvyka tęsėsi į Tytuvėnų ansamblį, aplankant muziejų, pagiedant bažnyčioje ir apeinant šv. laiptus koplytėlėje, taip pilnatve užbaigiant atlaidus. Kelionės pabaigoje labūnaviškiai aplankė buvusį savo kleboną kun. E. Marcinkevičių Šaukėnuose ir Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose. Maldose lydėjo tikybos mokytoja Vaida Vėlienė, giesmėse – kultūros namų „Barupės“ ansamblio vadovai Rita ir Algis Kučiauskai.

Trečioji piligrimystė įvyko per Šv. arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventę į Paberžę, kur po didelės Dievo dovanos giedoti šv. Mišiose Kėdainių krašto garbės piliečio kapucinų vienuolio Tėvo Stanislovo (kun. M. A. Dobrovolskio) atminimui su maestro Liudu Mikalausku ir Vilniaus valstybiniu kvartetu bei Krekenavos klebono kun. dr. G.Jankūno ir kun. dr. Viliaus Sikorsko celebruojamų pamaldų gausiais dalyviais ekskursiją vedė 8 metus ten klebonavęs Labūnavos klebonas kun.Skaidrius. Pabendravome su kunigo didvyrio A.Mackevičiaus ir 1863 m. sukilimo muziejaus vadovėmis A. Galvanauskiene ir R. Galvanauskiene, Labdaros-paramos fondo „Viltis-Vikonda“ ir Filharmonijos atstovais, mūsų rajono žymūnais ir Tėvelio gerbėjais iš visos Lietuvos.

Šeimos metų kulminacija – ansambliečių giedamos šv. Mišios Marijos Rožančiaus Karalienės ir Šv. Pranciškaus atlaiduose, tarptautinė Mokytojų diena bei po jų Kalbos premijos laureatės Violetos Bakutienės poezijos ir istorijos programa apie gražiausias Lietuvos šeimas. Po to Labūnavos parapijos choristai imsis ruošti naują programą Visiems Šventiesiems ir Piemenėlių Mišioms. Bažnyčios ansamblis susibūrė pernai, Šventoji Dvasia ir toliau įkvepia, Jėzus Kristus gausiai laimina pirmuosius tarnystės Dievui ir žmonėms metus.

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune