Renginys Labūnavos bažnyčioje Mokytojų dienai ir Šeimos metams (2014 10 05)
Paskelbta: 2014-10-06 17:03:51

Spalio 5 dieną po 12 val. šv. Mišių Labūnavos parapijos tikintieji buvo pakviesti pasiklausyti literatūrinės-muzikinės kompozicijos „Šeimoje - mūsų savasties šaknys...", prisimenant prieškario inteligentų ir mūsų gyvenamojo laiko šeimas bei minint 300-ąsias K. Donelaičio gimimo metines. Kompozicijos autorė – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė (Kaunas).

Dalydamasi įspūdžiais Violeta Bakutienė rašo:  „Įspūdžiai pasiliko kuo puikiausi... Klausytojai susigraudinę ir graudinami tokiais gražiais žvilgsniais mane apgaubė ir džiugino... Jie gero linkinčių akių spinduliais mane vėsioje bažnyčioje tiesiog šildė...

Tai klebono Skaidriaus Kandratavičiaus rūpesčiu vykome į tą kuklią bažnytėlę, vykome jau antrą kartą ir sutikome moteris, kurios, sužinojusios, kad aš atvykstu su programa, atidėjo visus darbus ir atskubėjo, atšlubavo... Taip gera, kai matai, kad nuo to, ką tu darai – kitiems gera... O prieš programą buvo klebono aukojamos labai skaidrios ir subtilios mišios, mūsų širdys dainavo drauge su angelų balsais giedojusiomis labūnavietėmis... Klausėsi ne tik Labūnavos gyventojai: ir iš Kauno, ir iš Dotnuvos atvažiavo klausytojų, žingeidžių moterų, su kuriomis po programos bendravome. Išskirtinė savo emocijomis buvo ši diena...

Po programos arbatą gėrėme Klebono Skaidriaus terasoje žvelgdami į rudenėjančias erdves... Lėtai leidosi spalvoti lapai, lyg primindami, kad laikas skaičuoja dar gražaus rudens akimirkas... Vėjas ir sutemos dar negąsdina... O kai gali neskubėti, pasėdėti ir pasikalbėti, pasidžiaugti ir prisiminti, atsikvėpti ir įkvėpti, tai taip gera... Išvažiavome apdovanoti, nuskaidrinti bičiulystės šviesa. “
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune