Atsinaujinimo diena jaunimui Domeikavos gimnazijoje (2015 02 15)
Paskelbta: 2015-03-05 17:53:30

Vasario 15 dieną, sekmadienį, Kauno r. Domeikavos gimnazijoje vyko jaunimo Atsinaujinimo diena – tikėjimo liudijimo ir bendrystės šventė su katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariais. Ši bendruomenė susibūrusi tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai (www.gyviejiakmenys.lt). Susitikimas vyko 4 valandas, bet laikas neprailgo. Visi giedojo, žaidė žaidimus, dainavo. Įvairaus amžiaus bendruomenės nariai pasakojo savo gyvenimo istorijas apie tai, kaip jie suartėjo su Dievu, kaip Jis jiems padėjo.


Laura Buknytė,
Domeikavos gimnazijos Jaunųjų žurnalistų būrelio narė

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune